Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 12 de febrer de 2008 > Pla Anual de Cooperació 2008
Dimarts, 12 de febrer de 2008

El Pla Anual de Cooperació 2008 augmenta el control sobre els ajuts per garantir-ne el màxim d'eficàciaEl Pla vol promoure el respecte i la consolidació dels drets humans, l'equitat entre les dones i els homes i la sostenibilitat del desenvolupament


El pressupost per cooperació augmenta aquest 2008 fins als 80 milions d'euros, un 25% més que l'any passat


El Govern ha aprovat avui el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament per al 2008, que vol reforçar dels instruments de planificació, seguiment i avaluació de les actuacions, amb l'objectiu de millorar al màxim l'eficàcia dels ajuts. Respecte a l'any passat, el Pla incrementa el seu pressupost en un 25%, fins a arribar als 80 milions d'euros.

El Pla anual de 2008 millorarà els instruments de programació de la política de cooperació, impulsarà l'elaboració de nous productes d'anàlisi quantitativa i qualitativa de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament i posarà en marxa avaluacions estratègiques de la cooperació en alguns dels països prioritaris, atès que la Cooperació Catalana ha de garantir els estàndards requerits en eficàcia i qualitat. D'altra banda, el Pla també posa èmfasi en la concentració de l'ajut segons les prioritats geogràfiques i sectorials definides en el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010, aprovat pel Parlament el juliol passat.

El Pla estableix dos nivells diferenciats de priorització segons els objectius transversals i les línies estratègiques. Pel que fa als primers, el Pla vol promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la governança i l'enfortiment del teixit social; l'equitat entre les dones i els homes mitjançant l'aplicació de la perspectiva de gènere; i la sostenibilitat del desenvolupament en la seva dimensió social (que inclou la cultural i la política), econòmica i ambiental.

Pel que fa a les línies estratègiques, el Pla concreta una línia de desenvolupament, una d'acció humanitària i una d'educació i capacitats. A la primera línia s'hi destinaran entre el 75 i el 78% dels recursos, i consta d'iniciatives en els àmbits de dret a la salut i l'aigua; el dret a l'educació; les capacitats productives, ocupació i drets laborals; l'apoderament de les dones; la sostenibilitat, i la construcció de pau. A la línia d'acció humanitària s'hi destinaran entre el 7 i el 10% dels recursos del Pla per satisfer les necessitats immediates de les poblacions afectades per catàstrofes d'origen natural o humà, pal·liar el sofriment de les poblacions afectades per crisis de llarga durada i ajudar a reduir la vulnerabilitat futura de les poblacions que han patit desastres naturals. Finalment, la línia estratègica d'educació i capacitats rebrà entre el 13 i el 17% dels recursos, que es dedicaran a fomentar el coneixement i el compromís cívic de la ciutadania amb el desenvolupament humà sostenible i la cooperació per mitjà de l'educació i la sensibilització, així com a millorar les capacitats dels actors de la cooperació públics i privats de Catalunya, mitjançant la formació i la capacitació teòrica i pràctica, el foment de la recerca i el reforç de les capacitats institucionals dels actors de la cooperació catalana.


Més de 80 milions d'euros a la cooperació al desenvolupament

Pel que fa a l'escenari econòmic, el projecte de Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2008 assigna un pressupost de 67.460.000 euros a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, mentre que la resta de departaments i altres organismes de la Generalitat hauran de destinar 14,5 milions d'euros a aquesta matèria.

El Pla estableix un seguit de països prioritaris i preferents segons les seves necessitats:


Països prioritaris i preferents
  PRIORITARIS PREFERENTS
Mediterrània Marroc, Palestina, Sàhara Occidental Algèria i Líban
Àfrica subsahariana Moçambic, Senegal Gàmbia, Camerun, Etiòpia
Amèrica del Sud Bolívia, Colòmbia, Equador Brasil i Perú
Amèrica Central i Carib Guatemala, Nicaragua, El Salvador  

Modalitats i instruments d'actuació

El Pla també estableix diferents modalitats de cooperació i proposa instruments d'actuació en funció dels projectes. Les modalitats d'actuació són:

  • Cooperació bilateral d'iniciativa directa: el tret característic d'aquesta modalitat és que la iniciativa de l'actuació és de la Generalitat de Catalunya, i per tant, implica l'establiment de relacions directes amb les entitats i organitzacions dels països socis del Sud.
  • Cooperació bilateral en concertació: qualsevol actuació en què la Generalitat de Catalunya comparteix la iniciativa i en què alguna o diverses de les fases bàsiques del cicle del programa o del projecte es faci de manera concertada amb altres actors de la cooperació per al desenvolupament.
  • Cooperació bilateral a iniciativa d'altres actors: qualsevol actuació a iniciativa d'agents que no pertanyen a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Cooperació a través d'organitzacions multilaterals: participació i contribució de la Generalitat de Catalunya a les actuacions dels diversos organismes públics multilaterals especialitzats en la promoció del desenvolupament.

Pel que fa als instruments de cooperació, el Pla estableix diversos tipus:

  • Cooperació tècnica: conjunt d'instruments de cooperació que porten associat algun element d'acompanyament, intercanvi, transferència de maneres de fer, o de capacitació, orientat a millorar les capacitats de les persones, les organitzacions i els marcs institucionals. Els projectes, els programes, les assistències tècniques i les experiències de cooperació triangular formen part d'aquesta categoria.
  • Cooperació econòmica i financera: els projectes d'inversió, l'ajut econòmic a determinats sectors, les contribucions oficials als organismes internacionals, les donacions, i l'atorgament o els programes de crèdits, segons estableix la Llei de cooperació.
  • Nous instruments: instruments amb enfocament programàtic, caracteritzats per evitar els problemes associats a les intervencions puntuals i d'abast limitat. Destaquen el suport pressupostari i els fons globals.
  • Codesenvolupament: actuacions adreçades a gestionar de manera positiva la relació entre el desenvolupament i la migració i que impliquen la participació en accions de desenvolupament i de cooperació per al desenvolupament de les persones immigrades.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya