Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 29 de gener de 2008 > El Govern aprova el Decret que regula les obligacions de les mutualitats de previsió social
Dimarts, 29 de gener de 2008

El Govern aprova el Decret que regula les obligacions de les mutualitats de previsió socialLa nova normativa permet disposar d'informació estadística i comptable de les mutualitats d'una manera periòdica i actualitzada


Permetrà vetllar pel grau de solvència de les entitats asseguradores i incrementar la protecció dels drets i els interessos dels assegurats


El Decret adapta el mutualisme català a la normativa estatal i europea en matèria de control i supervisió de l'activitat de les entitats asseguradores

El Govern ha aprovat avui el Decret que regula les obligacions que tenen les mutualitats de previsió social de rendir comptes de la seva situació estadística i comptable davant la Generalitat de Catalunya, que és l'Administració que té assumides les competències de control i supervisió de l'activitat d'aquestes institucions.

El Decret aprovat avui determina que les mutualitats de previsió social amb seu a Catalunya hauran de presentar trimestralment tota la informació estadística i comptable de la qual disposin davant la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat, a excepció de les de petita dimensió que l'hauran presentar només anualment. Així mateix, el Decret estableix que les entitats que presentin comptes consolidats ho facin semestralment. En aquest sentit, el text amplia aquestes obligacions ja que una part de les mutualitats -les de gran dimensió en funció del volum de socis i de primes recaptades-ja estaven obligades a presentar aquesta informació trimestralment, i la resta ho feien amb periodicitat anual.

Gràcies a aquesta nova normativa, el Govern de la Generalitat podrà disposar d'aquesta informació d'una manera periòdica i actualitzada, la qual cosa li permetrà vetllar més acuradament pel grau de solvència d'aquestes entitats asseguradores i, al mateix temps, protegir millor els drets i els interessos dels assegurats que tenen contractades pòlisses amb mutualitats de previsió social. El Decret aprovat avui substitueix la regulació existent des de l'any 1999 i adapta al mutualisme català la normativa estatal i europea en matèria de control isupervisió de l'activitat deles entitats asseguradores.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya