Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 22 de gener de 2008 > Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal
Dimarts, 22 de gener de 2008

El Govern engega un Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal a les quatre comarques amb més necessitat de reactivació econòmicaL'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta participaran en el Pla, que s'aplicarà els propers tres anys i que estarà coordinat pels delegats territorials de la Generalitat


El Pla estimularà l'activitat econòmica de les comarques, avançarà el calendari per a la millora de certes infraestructures programades, i desenvoluparà un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població.

Les característiques socials i econòmiques d'aquestes comarques, recomanen un impuls institucional per tal de corregir alguns elements desfavoridors i garantir un major equilibri i cohesió social del territori català.


El Govern ha acordat impulsar el Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal (IDC) a les quatre comarques de Catalunya amb més necessitat de reactivació econòmica: l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta. L'IDC vol afavorir la vertebració del territori, compensar les desigualtats, i potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català, d'acord amb el que estableix el Pla de Govern 2007-2010.

Tot i que moltes actuacions del Govern ja van dirigides a garantir el compliment d'aquests objectius, hi ha un conjunt de comarques que, per les seves característiques socials i econòmiques, necessiten un impuls institucional afegit per tal de corregir aquells elements desfavoridors. El Govern ha determinat l'impuls del Pla en aquestes quatre comarques pel període 2008-2010, atès que, donades les seves circumstàncies, s'ha considerat necessari actuar-hi de manera prioritària.

Ell Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal vol estimular l'activitat econòmica i empresarial d'aquestes localitats mitjançant el suport del teixit productiu i la producció local, avançar el calendari per a la millora d'algunes de les infraestructures programades, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori.

Aquest Pla d'IDC, doncs, pretén focalitzar molt més els esforços integrals del Govern en les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta.

El Govern considera que totes les comarques de Catalunya han de tenir les mateixes oportunitats per al seu desenvolupament, sense que la seva situació geogràfica, les peculiaritats de la seva estructura productiva o les seves característiques demogràfiques puguin ser elements que les condicionin de manera negativa. Només d'aquesta manera s'aconsegueix l'equilibri territorial i la cohesió social. Per aquest motiu, el Govern ha decidit dur a terme en aquests territoris un conjunt d'actuacions integrades en plans específics amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament d'aquestes comarques, tant des del punt de vista social com econòmic.


Contingut de cada pla específic
  1. Avançament del calendari d'execució de determinades actuacions previstes i planificades al territori que tinguin incidència en la dinamització econòmica dels territoris a curt i mig termini, per tal que siguin executats, en la mesura del possible, dins d'aquesta legislatura.
  2. Foment de l'activitat econòmica. Es realitzarà una convocatòria d'ajuts anual adreçada a actuacions de Dinamització econòmica en les comarques seleccionades. Pel que fa a l'any 2008, la convocatòria s'ha de publicar abans el 30 d'abril. Els ajuts aniran adreçats a dos àmbits:
    • a. Àmbit del sector públic (per ens locals): els ajuts es destinaran al desenvolupament de projectes que proporcionin al teixit econòmic i empresarial del territori un suport per al desenvolupament de la seva activitat o dels seus projectes de futur.
    • b. Àmbit empresarial (per empreses privades): es donaran ajuts per impulsar aquelles iniciatives empresarials que generin ocupació i que actuïn com a força motriu del desenvolupament empresarial a la comarca.
    En total, el Govern de la Generalitat destinarà 24 milions d'euros a repartir entre les quatre comarques, 6 milions d'euros per comarca, al llarg de tres anys. El 75% de l'import serà en forma de préstecs amb condicions preferents i el 25% restant en forma de subvenció a la inversió.
  3. Constitució d'una Comissió de Seguiment per a les actuacions de cada comarca. El grup de treball, de caràcter interdepartamental, estarà format per un representant dels departaments de la Presidència, la Vicepresidència, Economia i Finances, i Governació i Administracions Públiques. També per un representant al territori dels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Treball, Innovació, Universitats i Empresa, Medi Ambient i Habitatge i Acció Social i Ciutadania, coordinats, a la vegada, pel delegat territorial de la Generalitat.

El grup de treball serà l'encarregat de fer el seguiment de les actuacions i participarà en el procés de resolució de la convocatòria d'ajuts per a la dinamització comarcal i es reunirà, com a mínim, dues vegades l'any.


Desenvolupament i posada en funcionament dels Plans IDC

Els Plans es duran a terme en el període 2008-2010. Els coordinadors seran els delegats territorials del Govern a la Catalunya Central (per la comarca de l'Anoia), de l'Alt Pirineu i Aran (per la comarca del Pallars Jussà), de les Comarques Gironines (per la comarca del Ripollès) i de les Terres de l'Ebre (per la Terra Alta) seran els encarregats de coordinar els Plans i, per tant, les diverses actuacions que s'acordin.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya