Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 15 de gener de 2008 > Ajuts d'habitatge per a 100.000 famílies
Dimarts, 15 de gener de 2008

100.000 famílies es beneficiaran aquest 2008 d'algun tipus d'ajut en relació amb l'habitatgeAmb les reserves urbanístiques actuals hi ha sòl per a la construcció de 121.470 habitatges


El conseller Baltasar ha fet un balanç del sector i ha explicat l'evolució del Pacte Nacional per a l'Habitatge davant del Govern


El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha xifrat en 100.000 les llars que aquest 2008 es beneficiaran d'algun tipus d'ajut en relació amb l'habitatge, com ara al lloguer, a la compra o a la rehabilitació. El conseller ha comparegut avui davant del Govern i ha explicat els diferents instruments de la política d'habitatge de l'any 2007 i com aquests serveixen per poder atendre les necessitats d'habitatge de la població de Catalunya. Baltasar ha fet un balanç del sector i ha explicat l'evolució del Pacte Nacional per a l'Habitatge.

El conseller Baltasar ha concretat que les subvencions per al pagament del lloguer aquest 2008 arribaran a les 30.000 llars beneficiàries i els ajuts a la rehabilitació, als 30.000 habitatges. També es preveu la construcció de 12.000 habitatges protegits, 10.000 del nou preu concertat de Catalunya i l'obtenció de 5.000 habitatges del parc desocupat. A més, 13.000 llars es podran beneficiar del Decret d'aval-lloguer. Aquest Decret vol donar més garanties als propietaris de pisos desocupats i preveu una cobertura de fins a 8 mesos d'impagaments per als contractes d'arrendament d'habitatges. Totes aquestes mesures suposaran una inversió de més de 200 milions d'euros.


Ajuts
Mesura Llars beneficiàries Pressupost de la Generalitat
TOTAL 100.000 204.000.000 €
Ajuts al pagament del lloguer 30.000 60.000.000 €
Nova construcció d'HPO 12.000 40.000.000 €
Habitatges amb Preu concertat de Catalunya 10.000 32.000.000 €
32.000.000 € 5.000 20.000.000 €
TOTAL Ajuts accés i ús habitatges 57.000 152.000.000
Habitatges rehabilitats 30.000 50.000.000 €
Habitatges amb aval-lloguer 13.000 2.000.000 €

Balanç del 2007

En la seva explicació de la política d'habitatge al Govern, Baltasar ha fet balanç del 2007. Així, malgrat les dificultats dels darrers anys, les xifres d'habitatges protegits iniciats han anat augmentant progressivament i el lloguer ha anat prenent més importància. Tot i que les dades encara són provisionals, en el 2007 s'haurien iniciat 9.700 habitatges protegits, el 36% dels quals de lloguer.


Balanç del 2007
Any Habitatges iniciats Quants de lloguer
TOTAL 30.614 11.676
2004 6.390 2.170
2005 6.932 3.431
2006 7.592 2.575
2007* 9.700 3.500

* previsió de tancamentAmb aquesta xifra s'arriba al total de 30.614 d'inicis d'obres d'habitatges des del 2004, als quals s'han d'afegir, els 11.600 habitatges que l'INCASÒL té en fase de projecte.

Pel que fa a les disponibilitats de sòl per a habitatge amb protecció oficial, en aquests moments, els recomptes de reserves urbanístiques que preveuen la Llei d'Urbanisme del 2004 i el Decret llei de mesures urgents en matèria urbanística (del 40% del sòl en els municipis de més de 10.000 habitants i del 30% en els que en tenen menys), revelen que avui ja hi ha reserves per a un mínim de 121.470 habitatges.

D'altra banda, hi ha les àrees residencials estratègiques (ARE), previstes en el Pacte i regulades a través del Decret llei. Segons els estudis elaborats pels departaments de Política Territorial i Obres Públiques, i de Medi Ambient i Habitatge, i de les negociacions amb els responsables municipals, actualment ja s'han delimitat 80 ARE amb un total de 76.000 habitatges, el 50% dels quals (38.000) seran protegits. Actualment, ja hi ha acord per a 50 d'aquestes ARE. Segons el Decret llei, a mitjan febrer el Govern ha d'haver definit els plans directors urbanístics de les ARE, que han d'incloure: quants habitatges tindran i la delimitació del seu àmbit territorial.

A part de les promocions d'habitatges protegits i de les reserves de sòl, una altra de les línies bàsiques d'actuació del Govern és el sistema d'ajuts a les llars per fer front al pagament de l'habitatge, introduït a Catalunya l'any 2005. És la fórmula de política d'habitatge que compta avui amb la major presència a la majoria de països europeus, absorbint els percentatges més elevats dels pressupostos públics en aquest àmbit.

El Pacte Nacional per a l'Habitatge situa aquest instrument entre els més rellevants, amb la previsió d'arribar a donar cobertura a 80.000 llars (de les quals 60.000 seran en aquesta legislatura) i amb pressupostos creixents que arribaran als 160 milions d'euros anuals (120 milions el darrer any de la present legislatura).

Aquest any 2007, prop de 14.000 llars s'han beneficiat dels ajuts al pagament del lloguer de les quals el 32% han estat de joves de menys de 35 anys, i el 18,3% de persones grans de més de 65.


Ajuts al pagament del lloguer
Any Llars beneficiades Inversió Mitjana d'ajut anual
2005 2.153 3,3 M€ 1.600 euros/llar
2006 8.376 17,1 M€ 2.069 euros/llar
2007* 13.922 29,9 M€ 2.150 euros/llar

* previsió de tancament


Pel que fa a la rehabilitació, el Pacte assenyala la necessitat d'intervenir en un mínim de 300.000 habitatges. Per aconseguir aquest objectiu, el compromís se situa al voltant dels 40.000 habitatges anuals, amb un pressupost públic mitjà de 50 milions d'euros l'any. L'any 2007, se n'han beneficiat 40.616 habitatges.

Finalment, la tercera fórmula per facilitar o fer assequibles els habitatges a les llars allunyades del mercat és la que opera sobre el parc desocupat. En aquest àmbit, des de l'any 2004 s'ha introduït a Catalunya un sistema de garanties als propietaris que cobreix el seguiment dels contractes, pòlisses d'assegurances d'impagaments i desperfectes, i el suport a les obres de rehabilitació.

El Pacte consolida aquesta línia de treball i compromet el Govern a aconseguir fins a 62.000 habitatges en els deu anys (24.000 en la present legislatura).

L'activitat de diàleg amb els propietaris es desenvolupa mitjançant les anomenades Borses de Mediació per al Lloguer Social (coordinades per ADIGSA), i les Borses de Lloguer Jove (coordinades per la Secretaria de Joventut).

Com a resultat d'aquesta activitat s'han aconseguit fins avui 6.588 contractes d'habitatges desocupats, a preus per sota del mercat: 3.297 el 2006 i 3.291 el 2007.


El preu concertat de Catalunya

El sector de la construcció no només és important per ell mateix sinó per l'ocupació que porta implícita i la inversió induïda que genera en altres sectors. En aquest sentit, avui a Catalunya hi ha 450.000 persones que depenen directament o indirecta de la construcció, és a dir, el 13% de l'ocupació total de l'economia del país. A més, a Catalunya hi ha 200.000 habitatges en construcció que suposen una inversió global de prop de 21.000 euros (el 10,2 del PIB).

No obstant això, el vessant social de l'habitatge avui demana la màxima exigència per part del Govern, atès que encara hi ha una important discrepància entre l'evolució dels salaris i la del cost de l'habitatge, encara moltes llars tenen grans dificultats o la impossibilitat de fer front a préstecs hipotecaris o al pagament del lloguer, i s'ha produït una caiguda dràstica en la producció d'habitatges protegits.

En aquest context, han aparegut en el panorama de Catalunya diverses circumstàncies que aconsellen donar un pas més en la filosofia d'aconseguir una oferta d'habitatges assequible que s'adigui amb les condicions de viabilitat econòmica de l'oferta, però que pugui donar resposta a les necessitats d'unes àmplies capes de la societat.

Per això, el Govern preveu aprovar pròximament el Decret del preu concertat de Catalunya, previst ja en el Pacte Nacional per a l'Habitatge (mesures 59 i 60). Els habitatges que s'ofereixin sota la figura del preu concertat de Catalunya seran d'un preu intermedi entre l'actual preu concertat i el lliure. El nou preu concertat català servirà per:

  • Promoure l'habitatge protegit en sòls que no computen dins de les reserves d'habitatge protegit de la legislació urbanística.
  • Vendre habitatges promoguts els darrers anys que tenen dificultats per trobar compradors als preus assolits pel mercat lliure.
  • Vendre habitatges de segona mà per les mateixes raons de distància entre el preu del mercat i la capacitat adquisitiva de les noves llars.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya