Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 8 de gener de 2008 > Modificaciķ de la Llei de carreteres
Dimarts, 8 de gener de 2008

El Govern aprova la modificaciķ de la Llei de carreteres per ordenar els traspassos de la xarxa viāria local a les DiputacionsEl text atorga la gestiķ de la xarxa viāria local a les Diputacions, mentre atribueix a la Generalitat la titularitat de la xarxa bāsica i comarcal


El nou document limita la instalˇlaciķ de publicitat als trams de travessera urbana, per millorar la seguretat i garantir la preservaciķ del paisatge


El Govern ha acordat avui modificar la Llei 7/1993 de carreteres per tal de normalitzar la titularitat de la xarxa viāria local. Amb el canvi aprovat avui, les Diputacions o els ens supramunicipals que les puguin substituir assumiran exclusivament les funcions i competčncies de la xarxa de carreteres local que la Llei reservava fins ara a la Generalitat, mentre que aquesta gestionarā la xarxa bāsica i comarcal.

La modificaciķ de la Llei serveix per regularitzar la situaciķ del traspās de titularitats de les carreteres i adapta així els convenis ja fets els darrers anys amb les Diputacions de Lleida, Tarragona i Barcelona per formalitzar aquests traspassos. Fins ara, la situaciķ no estava clarament regulada perquč en alguns casos, la Generalitat havia continuat gestionant, en la prāctica, carreteres de la xarxa local, mentre que les Diputacions havien mantingut la titularitat d'algunes vies comarcals.

El nou text permetrā a més agilitzar els canvis de titularitat de la xarxa de carreteres del territori quan es produeixin modificacions en la funcionalitat de les vies a partir de les diferents actuacions realitzades al territori. La modificaciķ aprovada avui també adequa la normativa als principis recollits per les Directrius Nacionals de Mobilitat del 2003 i el Pla d'Infraestructures del Transport Terrestre.


Titularitat i publicitat

La modificaciķ de le Llei de Carreteres, que el Govern ha aprovat avui, estableix una sčrie de canvis respecte del text anterior:

  • Traspās de competčncies: a partir d'ara, la Llei atorga a la Generalitat la titularitat de les carreteres de la xarxa bāsica i comarcal de Catalunya, mentre que atribueix a les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, o als ens supramunicipals que les puguin substituir, la titularitat de les carreteres locals dels seus āmbits territorials. A més, les Diputacions podran elaborar plans zonals que hauran de ser aprovats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a partir dels quals es regularā la possibilitat de quč alguns camins de la xarxa municipal passin a ser classificats com a carreteres locals de les Diputacions. Els traspassos de carreteres es duran a terme mitjanįant la signatura de convenis entre la Generalitat i els ōrgans corresponents de cada Diputaciķ.
  • Canvi de titularitat: d'acord amb aquesta modificaciķ de la Llei, la Generalitat pot acordar amb d'altres administracions públiques el canvi de titularitat de les carreteres del territori, i el traspās de l'ordenaciķ, planificaciķ i gestiķ d'aquestes vies. Les transferčncies de titularitat seran efectives des del moment que se signin les actes formals per part de les dues administracions.
  • Publicitat: per tal de millorar la seguretat viāria, evitar distraccions als conductors i garantir la preservaciķ del paisatge del territori, la Llei estableix ara noves restriccions per a la colˇlocaciķ de tanques publicitāries als trams urbans. Actualment, la Llei prohibeix la publicitat als āmbits rurals i sōls no urbanitzables i l'autoritza en els sōls urbans. Ara, aquest tipus de publicitat només es permetrā en els trams de travessera urbana, mentre que quedarā prohibida a la resta de la xarxa viāria, quan sigui visible des de la carretera i es trobi a menys de 100 metres de la calįada.

Així, el nou text estableix un termini de 6 mesos des de la seva entrada en vigor per retirar tota la publicitat que es trobi en els trams urbans que no tinguin consideraciķ de travessera i no disposi d'autoritzaciķ, mentre que aquest termini s'allargarā fins als 2 anys si la publicitat compta amb els permisos reglamentaris. En cap cas, la retirada de les tanques publicitāries comportarā indemnitzacions.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya