Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 4 de desembre de 2007 > El Govern aprova la composició, organització i funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya
Dimarts, 4 de desembre

El Govern aprova la composició, organització i funcionament del Consell de Seguretat de CatalunyaEl consell serà un òrgan consultiu i de participació de la ciutadania en el sistema de seguretat de Catalunya


Comptarà amb representació de les entitats ciutadanes amb més presència social i les que siguin més representatives de la diversitat social


Interior vol incorporar la participació ciutadana, que considera fonamental per fer més eficaces les polítiques públiques de seguretat


En seran vocals permanents sindicats, patronals, entitats municipalistes, el Consell de l'Advocacia, el Col·legi de Periodistes, la CONFAVC, el Consell Nacional de Dones, el de Joventut i el de Lesbianes, Gais i Bisexuals i Transsexuals, el consell de la Gent Gran i el Consell Assessor de la Immigració


El consell es reunirà com a mínim dos cops l'any, crearà grups de treball i comissions d'estudi i emetrà un informe anual


El Govern ha aprovat avui el decret que regula la composició, organització i funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya, un òrgan consultiu i de participació de la ciutadania en el sistema de seguretat de Catalunya.

La seguretat es concep com un servei públic que integra múltiples àmbits d'actuació i que s'ha d'organitzar en funció dels requeriments dels ciutadans, que són els seus destinataris. Per aquesta raó, la participació ciutadana en el sistema de seguretat és una necessitat i implica establir diversos canals de comunicació, col·laboració i coordinació entre la ciutadania i els òrgans responsables de la seguretat pública.

És en aquest sentit que es crea el Consell de Seguretat de Catalunya, com un espai deliberatiu, d'interlocució i de democràcia participativa per incorporar la ciutadania en l'elaboració de polítiques públiques de seguretat. Amb aquest objectiu, el reglament concreta la composició, organització i funcionament del Consell de Seguretat de Catalunya, que esdevé un òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en matèria de seguretat, sens perjudici de les funcions i de les competències dels altres òrgans consultius de seguretat. Aquests ens, que també tindran representants al consell, són la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius i el Consell de Coordinació de la Seguretat Privada.


Funcions del consell

El Consell de Seguretat de Catalunya s'encarregarà d'analitzar i avaluar la situació de la seguretat a Catalunya, a partir de l'Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, així com les polítiques públiques de seguretat de la Generalitat i de les altres administracions públiques i institucions amb incidència en l'àmbit territorial de Catalunya.

També emetrà un informe anual sobre l'evolució de la seguretat, farà recomanacions al Pla General de Seguretat de Catalunya, i analitzarà els plans i programes de la Generalitat en matèria de seguretat.

A més, estarà entre les seves funcions promoure iniciatives per millorar la situació de la seguretat a Catalunya i dels serveis públics de les diverses administracions relacionades amb la seguretat pública a Catalunya.

El Consell també constituirà comissions d'estudi i grups de treball i proposarà la realització de processos de participació i jornades de debat.


Composició de l'ens

El Consell de Seguretat de Catalunya tindrà un plenari i s'estructurarà en comissions d'estudi i grups de treball, permanents o temporals, per tractar temes específics de forma especialitzada.

El Consell de Seguretat de Catalunya, presidit pel conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, estarà format per representants del Govern, de l'administració de l'Estat, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de la Fiscalia i de les entitats ciutadanes.

Així mateix, el Consell ha de comptar amb la participació de representants específics de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, de la Comissió contra la Violència en Espectacles Esportius, del Consell Assessor d'Espectacles i Activitats Recreatives, del Consell de Coordinació de la Seguretat Privada i de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància.

Tot i que el Consell de Seguretat de Catalunya estarà obert a la participació de les entitats ciutadanes més representatives, el reglament que el regula preveu que tinguin vocalies de caràcter permanent. Són aquestes:

 • Els sindicats que tinguin la consideració legal de més representatius a Catalunya.
 • Les entitats empresarials més representatives.
 • Les entitats municipalistes.
 • El Consell de l'Advocacia de Catalunya.
 • El Col·legi de Periodistes de Catalunya.
 • El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
 • El Consell Nacional de Dones de Catalunya.
 • El Consell de la Gent Gran de Catalunya.
 • El Consell Assessor de la Immigració o l'òrgan que el substitueixi.
 • El Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Bisexuals i Transsexuals, en el moment en què es constitueixi.
 • La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya