Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 13 de novembre de 2007 > Internacionalització de les empreses de consultoria
Dimarts, 13 de novembre de 2007

El Govern destina un milió d'euros a promoure la internacionalització de les empreses de consultoria catalanesEs tracta de la renovació de l'acord entre el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) i la Corporació Financera Internacional per a l'establiment d'un fons fiduciari


Gràcies a aquesta contribució es podran finançar activitats d'assistència tècnica per al progrés del sector privat als països en desenvolupament


El Govern continua donant suport a la internacionalització de les empreses catalanes. Concretament, avui ha aprovat una inversió d'un milió d'euros per finançar els projectes de les empreses consultores catalanes en els països en desenvolupament. El sector de la consultoria, precisament, ha estat identificat com un dels punts febles de la internacionalització de la nostra economia. Gràcies a aquesta aportació, les empreses consultores catalanes poden realitzar projectes d'assistència tècnica en els països en desenvolupament i, amb l'experiència adquirida, es posicionen en condicions immillorables com a proveïdors qualificats de serveis similars en futures licitacions.

Aquesta contribució econòmica es fa a través del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), que incrementa en un milió d'euros el capital del Fons de Consultoria de Catalunya de la Corporació Financera Internacional (CFI) destinat al finançament de diferents activitats d'assistència tècnica per al progrés del sector privat als països en desenvolupament. A finals de 2005 també es va fer una aportació d'un milió d'euros amb el mateix sistema, gràcies a la qual diverses empreses van poder realitzar projectes al Marroc, Algèria, l'Àfrica subsahariana, Egipte i Mèxic, entre d'altres.

La Corporació Financera Internacional és un organisme internacional que promou la inversió sostenible en el sector privat dels països en vies de desenvolupament com a mesura de reducció de la pobresa i millora de les condicions de vida dels seus habitants. Els fons fiduciaris són instruments de política comercial que utilitzen els estats i entitats subestatals per a la internacionalització de les seves empreses, i que s'han demostrat molt efectius per a la internacionalització del sector de la consultoria.

El fons es constitueix en la forma d'un fons fiduciari (trust fund), dipositant els diners en un compte del Banc Mundial administrat per la Corporació Financera Internacional (CFI), que en va disposant a mesura que el COPCA accepta finançar projectes concrets.


Internacionalització de les empreses catalanes

L'establiment del Fons de Consultoria de Catalunya a la Corporació Financera Internacional (CFI) amb una primera contribució d'un milió d'euros realitzada a finals de l'any 2005, ha permès adjudicar diversos projectes d'assistència tècnica fins a la data. Entre d'altres, s'ha dut a terme un projecte de capacitació de formadors en esperit emprenedor a diverses institucions educatives de l'Àfrica Sub-Sahariana (Rwanda, Ghana, Kenya i Tanzània); un programa de suport per realitzar accions de formació continuada a petites i mitjanes empreses d'Algèria; un estudi per realitzar un assessorament estratègic al sector agro-industrial del Marroc; un projecte de suport al desenvolupament del sector de l'oli d'oliva a Palestina; el finançament de l'estudi d'impacte ambiental i social de la infraestructura viària més important d'Egipte -l'autovia de El Caire a Alexandria- i finalment la planificació de la reorganització de dues importants infraestructures hospitalàries a Mèxic.

La característica principal, és que totes aquestes importants actuacions, gràcies a la condició de Fons de Consultoria lligat a l'execució d'un mínim del 75% per part d'empreses, organitzacions o consultors catalans, han permès als adjudicataris no només l'oportunitat d'executar un projecte internacional - i per tant adquirir experiència de treball en la contractació pública de les organitzacions internacionals, aprenent de les dinàmiques i procediments propis d'aquest mercat-, si no de gaudir d'unes referències pel principal contractista de serveis consultoria i assistència tècnica en els països en vies de desenvolupament. Aquest fet, a més de conferir molt de prestigi a l'adjudicatari li permet posicionar-se en condicions immillorables com a proveïdor qualificat de serveis similars en futures licitacions al marge que estiguin lligades a l'oferta de consultoria catalana.

El COPCA té com a un dels seus principals objectius fomentar la internacionalització de les empreses catalanes i ajudar que s'adaptin a les noves dinàmiques de l'economia globalitzada. En aquest sentit, l'Acord Estratègic per a la internacionalització, la Qualitat de l'Ocupació i la Competitivitat de l'Economia Catalana preveu que, per part del COPCA, es desenvoluparan programes de promoció i assessorament per a la participació d'empreses catalanes en licitacions internacionals.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya