Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 6 de novembre de 2007 > Pla Territorial de Connectivitat Ecològica
Dimarts, 6 de novembre de 2007

El Govern elaborarà un Pla Territorial de Connectivitat Ecològica que les futures planificacions urbanístiques hauran de tenir en compteL'objectiu és garantir el manteniment i la recuperació dels processos ecològics i del funcionament dels sistemes naturals, terrestres, fluvials i marítims de Catalunya


El Pla forma part dels compromisos de la Unió Europea per aturar la pèrdua de biodiversitat l'any 2010


El Govern ha acordat avui formular el Pla Territorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya, les directrius del qual hauran de ser respectades en les futures planificacions urbanístiques al territori català. El Pla de Govern 2007-2010 conté com a primera d'una llista de nou "Actuacions destacades", l'elaboració del Pla territorial de corredors biològics.

El propòsit principal del Pla és garantir el manteniment i la recuperació dels processos ecològics i del funcionament dels sistemes naturals, terrestres, fluvials i marítims de Catalunya. Aquest pla té una triple funció: la preventiva, per mantenir la funcionalitat dels sistemes naturals; la protectora, per evitar la fragmentació dels més vulnerables, i la incentivadora d'actuacions de restauració en indrets d'importància estratègica que ja han estat fragmentats.

El Pla territorial sectorial de connectivitat ecològica de Catalunya ha d'adoptar mesures per tal de garantir la permeabilitat ecològica en el conjunt del territori de Catalunya; evitar la fragmentació dels hàbitats; conservar les grans continuïtats naturals, i fer possible la dispersió de les espècies en la seva àrea de distribució i l'intercanvi genètic entre les poblacions, d'una manera singular entre els espais naturals protegits. A més, ha de fixar la vertebració del Pla territorial general de Catalunya amb els plans territorials parcials i amb la planificació sectorial, i incorporar-hi la dimensió funcional i dinàmica de la biodiversitat. Aquesta vertebració s'ha d'articular mitjançant els instruments i les figures existents tant pel que fa als ecosistemes terrestres com als aquàtics i marins.

Les línies mestres del planejament del Pla provenen de les Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya aprovades pel Consell de Direcció del Departament de Medi Ambient i Habitatge el 15 d'octubre de 2006. Les bases remarquen que el planejament territorial és el marc adequat per tenir en compte l'ample abast dels processos ecològics, i proposen passar d'una visió d'espais naturals aïllats, en una matriu cada vegada més fragmentada, a una autèntica xarxa ecològica. Aquesta xarxa d'espais naturals interconnectada, en aplicació del principi d'integritat ecològica, ha de permetre mantenir els processos ecològics, garantir la viabilitat de les espècies i conservar els hàbitats dels quals depenen per dur a terme les seves funcions biològiques (migració, dispersió, intercanvi genètic, etc.) i poder respondre als canvis ambientals associats al canvi climàtic o els fenòmens catastròfics.

Aquest Pla forma part dels compromisos que els caps d'estat de la Unió Europea van prendre a Göteborg el juny de 2001 per aturar la pèrdua de biodiversitat l'any 2010.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya