Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 6 de novembre de 2007 > Decret que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis
Dimarts, 6 de novembre de 2007

El Govern aprova el Decret que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipisLa nova regulació estableix els requisits i procediments per delimitar, alterar i mesurar la demarcació territorial dels ens locals


Simplifica els procediments, redueix els terminis de resolució dels expedients, i adapta el Reglament a les modificacions legislatives


El Decret també afecta les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats


El Govern ha aprovat el Decret que regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. El nou text recull les modificacions legislatives que han incidit en gran part de l'articulat del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals catalans, atès que el temps transcorregut des de l'aprovació del Decret 140/1988, de 24 de maig, ha fet necessari l'elaboració d'una nova disposició on siguin incorporades tant aquestes modificacions com l'experiència acumulada en la gestió administrativa diària aquests darrers anys pels tècnics del Servei de Demarcacions Territorials del Departament de Governació i Administracions Públiques.

Estructurat en tres títols, el Decret destaca la definició de la delimitació, la línia de terme, la fitació i el mesurament dels termes municipals i estableix els requisits i procediments perquè en puguin ser alterats ja sigui per agregació, fusió, segregació o per corregir disfuncions territorials. Amb un procediment més racional i àgil en la gestió dels expedients, també es preveuen els possibles efectes derivats de la manca de nomenament de les comissions municipals delimitació, de la incompareixença sense causa justificada de la representació dels ajuntaments en les operacions de delimitació i de la manca de formalització de la corresponent acta o de la seva aprovació. Pel que fa a la regulació de les entitats municipals descentralitzades, s'introdueix un article relatiu a la fitació del seu territori i un altre relatiu a la seva modificació de l'àmbit territorial.

Amb la finalitat de donar un impuls a les telecomunicacions, en una disposició addicional del nou Decret es dóna preferència a la tramesa telemàtica dels acords i actes dels ens locals a través de la plataforma eaCat. Aquesta plataforma de servei és un canal bidireccional de comunicació electrònic entre les administracions catalanes amb plena validesa jurídica i seguretat tècnica.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya