Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 6 de novembre de 2007 > Pla únic d'obres i serveis
Dimarts, 6 de novembre de 2007

El Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 2008-2012 augmenta en un 43% el suport econòmic al món localEl Govern hi destinarà 600 milions d'euros i preveu prop de 5.000 actuacions als municipis catalans


El pla passa a tenir una durada quinquennal per afavorir la solidesa i planificació dels projectes


Inclou per primera vegada actuacions per afavorir el desenvolupament de les telecomunicacions


El Govern ha aprovat aportar 600 milions d'euros al Pla únic d'obres i serveis (PUOSC) 2008-2012, xifra que representa un augment del 43% de la dotació mitjana anual respecte l'anterior PUOSC. Aquesta inversió finançarà al voltant de 5.000 actuacions municipals en els propers cinc anys, entre les quals, per primera vegada, s'inclouen les obres de suport a infraestructures de telecomunicacions, que passen a ser considerades serveis bàsics per a la població. L'objectiu del PUOSC 2008-2012 és fer un salt quantitatiu i qualitatiu i seguir impulsant les inversions en l'àmbit local per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

El PUOSC 2008-2012, impulsat des del Departament de Governació i Administracions Públiques, a través de la Direcció General d'Administració Local, aposta per seguir treballant per millorar l'equilibri territorial en la prestació dels serveis municipals, i vol donar resposta a les diferents necessitats i adaptar els recursos disponibles a la realitat socioeconòmica de cada municipi. Així, el PUOSC subvencionarà actuacions destinades als serveis públics, obres de rehabilitació, obres i serveis que ampliïn el seu àmbit d'actuació i les adquisicions de béns que serveixin per al foment d'activitats de les entitats locals.


Increment de les ajudes als municipis

L'increment del PUOSC ha estat, i segueix sent, un dels punts forts de l'acció del Govern en l'àmbit del suport als municipis. En aquest sentit, ja en el quadrienni 2004-2007 el PUOSC es va incrementar en més d'un 60% respecte del PUOSC 2000-2003, i les dotacions van passar de 206 a 335 milions d'euros. L'augment també es fa palès en l'assignació mitjana anual del PUOSC, ja que entre els anys 2004 i 2007 va ser de 83,7 milions i ara, amb el nou Pla 2008-2012, serà de 120 milions d'euros.

Aquesta és la subvenció mínima garantida per al quinquenni 2008-2012:


Impuls a les telecomunicacions

El Pla estrena un programa pilot per a corporacions locals de menys de 2.000 habitants per afavorir el desenvolupament del sector de les telecomunicacions i, de retruc, el desenvolupament local i comarcal, garantint l'equilibri territorial, i donant suport als ajuntaments que no poden assumir les despeses derivades d'aquest desplegament.

Així, per exemple, se subvencionarà la preinstal·lació de la xarxa de fibra òptica als municipis o l'accés rodat a les torres de telecomunicacions públiques existents o planificades actualment en els seus termes, i s'accelerarà el procés d'implantació dels diferents projectes que ja estan en marxa de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

En el PUOSC s'inclou també un programa específic de Biblioteques que té com a objectiu l'atorgament de subvencions per dotar els municipis i les comarques dels serveis bibliotecaris de competència municipal que preveu el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya. Aquest programa es dota inicialment amb 35.000.000 euros i tant la gestió com el pressupost van a càrrec del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.


PUOSC quinquennal

Una altra de les novetats importants de la nova convocatòria és l'ampliació de la durada del Pla, que passa a ser quinquennal. Aquesta és una mesura que afavorirà la solidesa dels projectes, ja que, en ampliar-ne la durada, es distancia el moment de presentació de sol·licituds de subvenció del moment de la celebració dels comicis locals. L'objectiu últim, doncs, és que els nous equips de govern puguin planificar millor les actuacions.


Balanç del PUOSC 2004-2007

Cal destacar la flexibilitat del Pla per atendre les diferents realitats municipals, com mostra la diversitat d'obres que ha subvencionat el PUOSC 2004-2007:


Tipologies de les obres subvencionades pel PUOSC 2004-2007
Tipologia % subvenció Nre. d'actuacions Nre. d'ens locals
  100 3.990 2.685
Infraestructura viària urbana:      
Pavimentació 30 1.265 686
Equipaments socioculturals 27 885 587
Abastament d'aigües 7 337 249
Biblioteques 7 103 98
Accessos a nuclis de població 5 284 186
Cases consistorials 5 185 168
Enllumenat públic 4 224 171
Complements viaris urbans 4 169 147
Clavegueram 3 162 123
Altres 8 376 270


Import del PUOSC 2004-2007
Total (*) 502 M€
Acord de Govern 315 M€
Transferències pressupostàries del Departament de Governació i Administracions Públiques 20 M€
Aportacions de les diputacions al Programa general 105 M€
Programes específics de dues diputacions 29 M€
Programa específic de biblioteques 33 M€

(*) La diferència entre els 502 milions i els 469,5 de la taula per comarques de l'annex I (33 milions) correspon al fons de reserva per a urgències i noves inclusions

Entre aquestes obres, destaquen les subvencions a equipaments tan singulars com els següents:

 • Balaguer (Noguera): Passarel·la sobre el riu Segre
 • Puigverd de Lleida (Urgell ) Embassament de regulació per a l'abastament d'aigua
 • Castellnou de Seana (Pla d'Urgell): Millora urbana de la plaça de l'Església
 • Lles de Cerdanya (Cerdanya): Construcció d'aparcaments a Músser
 • Sant Joan de les Abadesses (Ripollès): Alberg rural de la ruta del ferro
 • Begur (Baix Empordà): Condicionament del parc de l'Arbreda -edifici de serveis del parc de l'Arbreda, fases 1 i 2.
 • Ripoll (Ripollès): Millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques al barri de Sant Pere.
 • Sant Hilari Sacalm (Selva): Piscina municipal coberta.
 • Tortosa (Baix Ebre): Pavelló firal.
 • Horta de Sant Joan (Terra Alta): Rehabilitació de l'edifici del casal.
 • La Nou de Gaià (Tarragonès): Cos central de la capella del celler del Castell del Baró.
 • Montblanc (Conca de Barberà): Centre d'iniciatives empresarials.
 • Sant Martí de Tous (Anoia): Nova casa consistorial.
 • Castellar del Vallès (Vallès Occidental): Remodelació de la plaça Major.
 • Sant Pol de Mar (Maresme): Llar d'infants municipal.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya