Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 30 d'octubre de 2007 > 1.300 places de mosso d'esquadra
Dimarts, 30 d'octubre de de 2007

El Govern convocarà 1.300 places de mosso d'esquadra per al 2008 per completar el desplegamentLa nova convocatòria forma part de l'última fase del desplegament dels mossos a tot el territori català, prevista el novembre de l'any vinent


També es convoquen 237 places de mosso que seran cobertes per membres de forces i cossos de seguretat de l'Estat


El Govern ha aprovat avui la convocatòria pública de 1.300 places de la categoria de mosso d'esquadra i de 237 places de Mossos per a ser cobertes per membres de forces i cossos de seguretat de l'Estat per a l'any 2008. Aquesta nova oferta de 1.300 places servirà per dotar el cos de mossos d'esquadra, l'any 2009, dels efectius previstos en el procés de desplegament, que, territorialment, es completarà el novembre de l'any 2008. Això ho va determinar la Junta de Seguretat de Catalunya el 14 de setembre de 2006, en la qual també es van fixar en 18.267 policies els efectius finals previstos del cos de Mossos d'Esquadra per l'any 2015.

La despesa que generarà per a l'exercici 2008 la incorporació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya dels aspirants a mossos d'esquadra, que corresponen a la vint-i-dosena promoció del cos, serà de 5.003.143 euros. Ara, un cop aprovada, s'iniciarà la tramitació dels corresponents processos selectius d'accés al cos amb suficient antelació per tal de poder complir amb la programació del desplegament.