Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 16 d'octubre de 2007 > Comitè d'Ètica de la Policia
Dimarts, 16 d'octubre de de 2007

Acció Social posa en marxa una nova unitat per prevenir els maltractaments infantilsTambé s'inicia el nou servei INFÀNCIA RESPON, un telèfon que funcionarà les 24 hores i els 365 dies de l'any

La Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), adscrita al Departament d'Acció Social i Ciutadania, posarà en marxa una nova oficina per millorar l'atenció immediata sobre infants i adolescents que funcionarà les 24 hores al dia i els 365 dies a l'any. Es tracta de la Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil (UDEPMI), amb capacitat per rebre de tot Catalunya les demandes d'atenció immediata i, conseqüentment, d'activació dels diversos serveis existents en el territori. L'objectiu és garantir una valoració, diagnosi o intervenció urgent, segons el cas.

La nova unitat contribuirà a millorar la coordinació entre administracions i institucions i incidirà en la prevenció del maltractament infantil. La UDEPMI permetrà donar una resposta ràpida en tot moment, en tot el territori i amb capacitat per activar els recursos i equips corresponents, com els Equips de Valoració de Maltractament Infantil o els serveis especialitzats d'atenció a la infància d'àmbit local.

Des de la nova Unitat de Detecció i Prevenció del Maltractament Infantil es donaran els següents serveis:

  • Informació, assessorament i detecció de situacions problemàtiques pels infants i adolescents amb l'objectiu de prevenir conseqüències de risc.
  • Recepció de les notificacions de possibles maltractaments infantils, facilitant la intervenció més adequada al cas.
  • Activació dels protocols establerts per la protecció dels maltractaments infantils, proporcionant la necessària coordinació i comunicació interinstitucional per a una resposta ràpida i experta davant el maltractament infantil.
  • Consulta i control del Registre Unificat de Maltractaments Infantils (RUMI) i del Sistema d'Informació de la Infància i l'Adolescència (Sini@).
  • Activació dels Equips de Valoració de Maltractament Infantil i dels altres equips especialitzats (Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Equips Tècnics dels Centres d'Acollida, etc).
  • Adopció de mesures de protecció immediata i activació dels recursos necessaris per fer-les efectives.
  • Servei d'Orientació i Mediació de la Infància i l'Adolescència (SOMIA), per atendre situacions conflictives entre l'infant i l'adolescent i el seu entorn familiar.

Amb la creació de la UDEPMI, des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència es vol donar resposta a l'augment de les situacions d'urgències provocades per casos d'infants i adolescents maltractats i/o en risc social greu. Un increment que s'ha produït no perquè la societat estigui generant més casos de maltractament que abans, sinó perquè ha crescut la sensibilitat dels professionals del sector vers aquest fenomen. I això fa que es detectin molts casos que abans passaven desapercebuts.


INFÀNCIA RESPON, el nou telèfon 24 hores

Una de les eines principals de les quals disposarà la nova unitat és el telèfon 900 300 777, batejat amb el nom d'INFÀNCIA RESPON. Aquest nou servei neix de la unificació dels dos telèfons que fins ara hi havia operatius: el Telèfon de la Infància i l'Adolescència, que té la mateixa numeració que el nou telèfon i, el Telèfon d'Urgències (93 552 45 05).

El telèfon INFÀNCIA RESPON donarà servei a tot Catalunya les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Permetrà atendre tots els casos de menors en situació de risc social greu i de crisi familiar i social, sigui on sigui el lloc on es produeixin. Des d'aquest servei es pretén donar així una atenció telefònica de qualitat, puntual, amplia, contrastada i eficient, de manera que les situacions de maltractament i risc social greu rebin una resposta immediata. El telèfon serà atès per personal especialitzat de la nova Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractaments Infantils, que gestiona la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, en col.laboració amb personal extern especialitzat en tasques de mediació.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya