Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 9 d'octubre de 2007 > Nova Llei de serveis socials
Dimarts, 9 d'octubre de de 2007

El Govern presenta el desplegament de la nova Llei de serveis socialsLa consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presentat avui en el Consell de Govern les principals mesures de la nova Llei aprovada al Parlament la setmana passada


El Departament d'Acció Social i Ciutadania presentarà l'avantprojecte de la cartera de serveis 2008-2009 abans de final d'aquest any


La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha presentat avui el desplegament de la Llei de serveis socials al Consell de Govern. Aquesta nova Llei, que va ser aprovada el dimecres passat per unanimitat al Parlament de Catalunya, suposa l'accés universal i la lliure elecció als serveis socials, la instauració d'un professional de referència, la creació d'una cartera de serveis i la integració d'altres lleis sectorials així com la normativa estatal d'aquest àmbit, entre d'altres.

Així, segons ha traslladat avui la consellera al Govern, el Departament d'Acció Social i Ciutadania presentarà l'avantprojecte de la cartera de serveis 2008¬2009 abans de desembre de 2007 per garantir la ràpida implementació de la Llei a partir de la seva entrada en vigor. Aquesta cartera i les accions posteriors garantiran l'assoliment dels nivells de cobertura fixats a la disposició addicional segona de la nova normativa.

D'aquesta manera, el nivell de cobertura a 31 de desembre de 2009 de la nova Llei de serveis socials, que representa una fita llargament esperada pel sector, serà:

  • La dotació a totes les àrees bàsiques de serveis socials serà de tres diplomats en treball social i dos diplomats en educació social per cada 15.000 habitants.
  • Els professionals dels equips de valoració i diagnosi de serveis socials per a les persones amb discapacitat i d'atenció a la infància i l'adolescència s'incrementaran en un 50%.
  • Els serveis d'ajut a domicili arribaran a atendre el 4% de les persones de 65 o més anys. -El nombre de persones ateses pel servei de teleassistència domiciliària serà de 24.000. -El nombre d'hores d'atenció dels serveis d'atenció precoç arribarà a ser d'un promig d'1,2 hores setmanals i a un mínim de 25.000 usuaris.
  • S'augmentarà el nombre de places en serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en un 50%. -S'augmentarà el nombre de places de residències i centres de dia de gent gran, residències, llars residència, centres de dia, centres d'atenció especialitzada i centres ocupacionals per a persones amb discapacitat o amb malaltia mental en un 20%. -S'hauran de dotar totes les places d'acolliment residencial per a infants i adolescents que calguin per a atendre les necessitats detectades.

A més, el desplegament normatiu s'iniciarà durant el primer semestre de 2008, finalitzarà el segon semestre de 2009 i abastarà una sèrie de nous reglaments. Durant el primer semestre de 2008 es constituiran els següents òrgans d'avaluació, participació i coordinació: el Consell General de Serveis Socials, els consells territorials de serveis socials, el Consell de Coordinació de Benestar Social i el Comitè d'Avaluació de Necessitats de Serveis Socials.

Altres aspectes del desplegament de la nova Llei de serveis socials que es realitzaran durant el 2008 són: l'aprovació del Pla de Qualitat dels Serveis Socials, l'aprovació del Pla Estratègic 2008-2011 i la Cartera de Serveis 2009¬2011, l'establiment del Sistema d'Informació Social i implementació del sistema a partir de gener de 2009 o l'establiment dels nous models de conveni que fixaran la nova relació amb els ens locals.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya