Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 10 de setembre de 2007 > Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball
Dimarts, 10 de setembre de 2007

El Govern crea la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el TreballCatalunya és la primera comunitat autònoma en comptar amb una Direcció General específicament dedicada a promoure l'equiparació laboral entre homes i dones i la integració al mercat de treball de joves, immigrants, persones amb discapacitats i en risc d'exclusió


El Govern ha aprovat avui un decret de reestructuració del Departament de Treball per crear la nova Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, que serà l'encarregada d'impulsar polítiques per garantir la igualtat en el treball entre homes i dones i afavorir l'aplicació de polítiques laborals per a la diversitat. Aquestes polítiques s'aplicaran de manera transversal a totes les actuacions del Departament de Treball.

La nova Direcció General neix a partir de l'experiència obtinguda amb el Programa d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball, que es va posar en marxa el passat mes de desembre i que va integrar i ampliar les diverses iniciatives que ja va tirar endavant durant l'anterior legislatura el Departament de Treball i Indústria.

Aquesta Direcció General comptarà amb dues subdireccions generals, una centrada en els programes d'igualtat en el treball entre dones i homes, i una altra que impulsarà les polítiques laborals per a la diversitat, encarregada de millorar l'ocupació i les condicions de treball de col·lectius com joves, immigrants i persones amb discapacitats o en risc d'exclusió sociolaboral.

La creació d'aquesta Direcció General suposa donar un major impuls a les polítiques de foment de la igualtat en el treball, una de les prioritats del Departament per a aquesta legislatura i una de les claus per millorar la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de les empreses catalanes.

La nova unitat, a banda de dissenyar i aplicar nous programes i iniciatives de foment de la igualtat, es responsabilitza de les activitats i iniciatives que el Departament de Treball ja ha posat en marxa els darrers anys en aquest àmbit.

Així, l'any 2005 el Departament de Treball i Indústria va ser la primera administració de l'Estat en crear la figura de l'Agent per a la Igualtat, destinada a introduir la perspectiva de gènere a totes les accions del Departament. Des d'aleshores s'han atorgat anualment ajuts a les empreses interessades a contractar agents per a la igualtat o a fer plans d'igualtat, uns plans que des d'aquest 2007 són, en virtut de la llei estatal d'igualtat, obligatoris per a les empreses de més de 250 treballadors.

La creació del Programa d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball va reforçar aquests projectes i en va iniciar de nous, fent extensiu el suport a la contractació d'Agents per a la Igualtat a l'àmbit local i creant eines metodològiques per a empreses i agents social que fomentin la igualtat en l'àmbit laboral.

Un altre àmbit en el que actuarà la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball serà el d'afavorir l'accés de les dones a càrrecs directius, en la línia iniciada l'any passat pel Departament amb la posada en marxa dels cursos 'Jo, directiva' per formar dones en càrrecs predirectius i ajudar-les a trencar l'anomenat 'sostre de vidre', que els dificulta accedir als principals llocs de responsabilitat a les seves empreses. Enguany es farà la tercera edició d'aquest curs i es faran extensius a totes les demarcacions catalanes. També s'ha posat en marxa el programa 'Àgora per a directives', que promou l'intercanvi d'experiències entres dones directives i emprenedores i la creació de xarxes de suport entre elles.

Afavorir la integració de les dones en sectors amb una presència gairebé exclusivament masculina és una altra de les funcions que assumirà la nova Direcció General. En aquest sentit el Departament de Treball ja ha realitzat diverses experiències, com són els cursos, amb compromís de contractació, per formar dones com a conductores d'autobús, de taxi, com a agents forestals o operadores de grua-torre.

La promoció de la reorganització del temps i la millora de la conciliació de la vida personal i laboral serà també una de les responsabilitats d'aquesta Direcció General. El Departament de Treball ja ha donat passes en aquesta direcció, amb la creació del mètode interactiu 'Les 6 C de la conciliació', que permet a les empreses crear un Pla de Conciliació adaptat a les seves característiques.

A més, la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball també haurà d'impulsar polítiques de millora del mercat de treball juvenil, fomentant, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) la creació de treball estable, de qualitat i segur i serà l'encarregada de promoure la integració laboral, en condicions d'igualtat, dels treballadors i treballadores immigrants extracomunitaris. Aquestes actuacions es faran en el marc de les polítiques del Govern en aquesta matèria, i en coordinació amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania i la seva Secretaria d'Immigració. Finalment, l'impuls a les mesures per a la integració en el mercat de treball de les persones en situació de risc d'exclusió social, així com la inserció laboral de les persones amb discapacitats serà una altra de les tasques encomanades a la nova Direcció General, en coordinació amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Servei d'Ocupació de Catalunya.


Canvi de nom

D'altra banda, l'actual Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació passa a dir-se Direcció General d'Economia Cooperativa i Creació d'Empreses, nom que expressa amb major claredat que és des d'aquesta estructura que el Govern de la Generalitat impulsa les seves polítiques de suport a l'emprenedoria.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya