Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 10 de setembre de 2007 > Reestructuració del Departament de Política Territorial
Dimarts, 10 de setembre de 2007

El Govern reestructura el Departament de Política Territorial de cara a l'assumpció de noves competències en matèria de costes i transportsEs creen la Subdirecció General de Ports i Costes, es reforça la Direcció de Transports Terrestres i es doten de noves seccions els Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran


Els canvis s'emmarquen en la reestructuració del DPTOP i les noves competències que atribueix l'Estatut


En el marc de la modificació de l'estructura organitzativa de la Generalitat de Catalunya i de l'assumpció de les noves competències establertes a l'Estatut d'autonomia, el Govern va aprovar el 19 de desembre passat el Decret de reestructuració del DPTOP. Mitjançant aquest Decret, es van crear noves unitats directives a la Secretaria per a la Planificació Territorial i a la Secretaria per a la Mobilitat.

Per tal de dotar aquestes noves unitats de l'estructura orgànica adient i adaptar les unitats ja existents, el Govern ha aprovat avui un conjunt de canvis a la Secretaria per a la Mobilitat, entre els que destaquen els següents:

  1. Direcció General de Ports, Aeroports i Costes: es crea la Subdirecció General de Ports i Costes que respon a l'objectiu de gestionar el domini portuari i maritimoterrestre d'acord amb unes directrius coordinades per a un model d'ordenació del litoral coherent.
  2. Direcció General del Transport Terrestre: es dota d'una nova unitat, la Subdirecció General de Coordinació i Gestió, que compta amb el Servei de Coordinació i Gestió del Transport per Carretera i el Servei de Coordinació i Gestió del Transport Ferroviari, per tal de vetllar per la qualitat d'aquests serveis i coordinar la relació amb les operadores.
Serveis territorials

D'altra banda, la reestructuració aprovada avui inclou canvis organitzatius en els serveis territorials del DPTOP, entre els que cal subratllar la creació de la Secció de Ports i Transports i la Secció de Carreteres de les Terres de l'Ebre i la Secció de Transports i la Secció de Carreteres a l'Alt Pirineu i l'Aran.


Oficina per a les Estacions de Muntanya

Finalment, en el si de la Secretaria per a la Planificació Territorial es crea l'Oficina per a les Estacions de Muntanya, encarregada de l'estudi, el foment i l'execució de les activitats encaminades al desenvolupament del sector. Aquesta Oficina, dependent de la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge, s'emmarca en el Pla director de les estacions de muntanya, que té com a principals objectius impulsar i regular les activitats turístiques de neu i muntanya, millorar la competitivitat del sector, tot seguint un model d'ús racional i permanent de la muntanya i conciliant els seus valors naturals, socials i econòmics.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya