Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 4 de setembre de 2007 > Prevenció de riscos laborals a l'Administració de la Generalitat
Dimarts, 4 de setembre de 2007

El Govern regula l'adopció de mesures correctores als seus centres de treball en prevenció de riscos laborals


Un nou Decret pretén garantir que els empleats de l'Administració de la Generalitat adoptin les mesures correctores necessàries quan es detectin incompliments en prevenció de riscos laborals


El Govern ha aprovat avui un Decret que regula el procediment per garantir que els empleats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, dels seus organismes autònoms i d'ens dependents, prenen les necessàries mesures correctores davant les propostes de requeriment que faci la Inspecció de Treball quan detecti algun incompliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La Llei estatal de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 no preveu la imposició de sancions econòmiques als empleats públics, sinó que estableix la necessitat de regular un procediment especial per garantir l'adopció de mesures correctores, previ requeriment de la Inspecció de Treball.

Aquest Decret, doncs, regula aquest procediment respecte al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes autònoms i els seus ens dependents. Així mateix es dona compliment al Pla de Govern 2005 - 2008 en matèria de prevenció de riscos laborals que contempla com un dels seus objectius estratègics fomentar la vigilància i el control de la normativa mitjançant, entre d'altres actuacions, el desenvolupament del procediment per a la imposició de mesures correctores en l'àmbit de l'administració pública.

El text garanteix, d'una banda, el compliment efectiu dels requeriments fets per la Inspecció de Treball i els tècnics habilitats del Departament de Treball, i d'altra garanteix la seguretat jurídica als empleats públics, establint el mecanisme per presentar al·legacions si estan en desacord amb el requeriment.

Amb el Decret aprovat avui es regula que els centres directius i les Secretaries Generals dels diferents Departaments hauran d'intervenir en la presa de decisions per solucionar les mancances detectades a qualsevol òrgan de la seva dependència.

L'objectiu d'aquest Decret del Govern és garantir que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'aplica al sí de l'Administració de la Generalitat amb el mateix rigor que es demana a les empreses privades, per preservar la seguretat i la salut dels empleats públics igual que la de la resta de treballadors catalans.

Aquest Decret no s'aplica, però, a les empreses públiques, ni a concessionàries, contractistes o subcontractistes, ni als òrgans de la mateixa administració de la Generalitat quan actuïn en condició de promotors d'obres de construcció, que queden subjectes al procediment ordinari.

El Decret que regula el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya