Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 4 de setembre de 2007 > Obres per a l'abastament i millora de la qualitat de l'aigua
Dimarts, 4 de setembre de 2007

El Govern accelera obres per a l'abastament i millora de la qualitat de l'aigua per valor de 83 milions d'euros per lluitar contra la sequera


L'objectiu de les actuacions és garantir l'abastament d'aigua en els àmbits més vulnerables a causa de la sequera


Es millorarà la qualitat de l'aigua amb el desdoblament del col·lector de salmorres del Llobregat


El Govern ha impulsat avui amb caràcter d'emergència diverses actuacions destinades a millorar l'abastament i la qualitat de l'aigua per pal·liar els efectes de la sequera que comportaran una inversió global de 82,8 milions d'euros entre el 2007 i 2008 i que donaran servei a 4,7 milions d'habitants.

L'objectiu d'aquestes actuacions és d'una banda millorar la qualitat de l'aigua, i de l'altra garantir el subministrament mitjançant diverses infrastructures -algunes ja previstes en la planificació i, totes, amb finançament assegurat-, que ara s'executaran per via d'emergència.


Garantir l'abastament en virtut del Decret de sequera

Així, s'han avançat i s'estant executant en virtut del Decret de sequera un total de 21 d'actuacions en més de 40 municipis catalans amb una inversió global de gairebé 46 milions d'euros; aquestes actuacions consisteixen en millorar el subministrament d'aigua potable, dotar a diverses localitats de noves captacions, reforçar les canalitzacions existents, millorar la qualitat dels recursos i les estacions depuradores i les estacions de tractament d'aigua potable, millorar el control dels recursos hídrics, així com també l'ampliació del sistema d'informació de la xarxa. La majoria d'aquestes actuacions que ara s'executen per via d'emergència ja estaven programades dins els plans d'acció de l'Agència Catalana de l'Aigua (Pla sectorial d'abastament, programa de sanejament d'aigües residuals urbanes, etc.).


Precarietat de les reserves i vulnerabilitat dels abastaments

Aquesta actuació s'inscriu dins les línies d'acció que preveu el Decret 84/2007 per a l'adopció de mesures excepcionals i d'emergència en relació a la utilització dels recursos hídrics. L'esmentat Decret estableix diverses mesures de gestió per poder administrar aquesta situació i, a la vegada, preveu la possibilitat de realitzar de manera immediata actuacions destinades a garantir l'abastament a la població i, en la mesura del possible, a pal·liar els gravíssims efectes de la manca de recursos hídrics.

En els darrers anys, els episodis de sequera han esdevingut gairebé crònics a bona part de Catalunya, fent necessària l'aprovació de decrets de sequera en cinc ocasions en els darrers vuit anys. La situació de precarietat dels recursos hídrics esdevé més crítica, especialment en casos com el del riu Llobregat, a causa no només de la menor disponibilitat d'aigua sinó també de la disminució de la seva qualitat, que comporta limitacions a certes infraestructures potabilitzadores, l'operativitat de les quals, sota condicions de cabals mínims, es veu molt reduïda.

La tardor de 2006 i l'hivern de 2007 han estat els més secs dels que es té constància a les capçaleres de bona part dels rius catalans, amb una absència de neu gairebé absoluta a les conques internes.

La situació de precarietat hidrològica es va anar agreujant al llarg del primer trimestre en la mesura en què la tendència meteorològica va continuar sense canvis, fet que va comportar una forta reducció de les reserves d'aqüífers i embassaments.

Així, a inicis d'abril, el sistema Ter-Llobregat, que dóna servei a una població de 4,5 milions d'habitants, comptava amb unes reserves per sota del 44% en el cas del Ter i del 32,4% en el del Llobregat, fet que va motivar l'aprovació del Decret de sequera.


Emergència per garantir l'abastament als nuclis més vulnerables

Malgrat les pluges de primers d'abril, el volum de reserves disponibles continua estant lluny del nivell que donaria una garantia raonable, raó per la qual i davant el risc de precarietat del sistema, el Govern va considerar necessari intensificar la prevenció i impulsar aquest conjunt d'actuacions i obres d'emergència d'acord amb el Decret.

L'emergència de les diferents actuacions contemplades es produeix des del moment en què cal garantir la disponibilitat de recursos als nuclis urbans més vulnerables.

La major part de les actuacions corresponen a l'àmbit territorial de la xarxa Ter Llobregat, si bé també s'han inclòs petits abastaments que no compten amb aportacions des de grans xarxes i que sistemàticament ja estant patint algunes fallides (Segarra, Solsonès, Osona, Berguedà, Baix Empordà, Ripollès, Tarragonès).


Desdoblament del col·lector de salmorres del Llobregat

Paral·lelament, s'han iniciat també per via d'emergència d'acord amb la Llei de Contractes de l'Estat els treballs per executar el desdoblament del col·lector de salmorres del Llobregat, del tram Abrera-El Prat, que suposarà una inversió de 37,8 milions d'euros i que té un termini d'execució de 10 mesos.

L'execució per via d'emergència d'aquesta infraestructura és imprescindible per tenir-la opertiva abans que entrin en servei les plantes de tractament de trihalometans (THL) d'Abrera i Sant Joan Despí, les quals s'hi hauran de connectar per complir els límits de THL establerts per la normativa (RD 140/2003) i garantir la màxima qualitat sanitària i evitar situacions de desabastament en cas de superar-se els límits.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya