Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 31 de juliol de 2007 > Edat mínima per a practicar el busseig
Dimarts, 31 de juliol de 2007

El Govern aprova que l'edat mínima per a practicar el busseig amb escafandre sigui de 8 anys


El Decret estableix les condicions que hauran de complir els menors d'edat per a practicar aquesta activitat subaquàtica a Catalunya


Els menors hauran d'estar acompanyats per un adult en tot moment


La profunditat màxima serà d'entre 6 i 25 metres, en funció de l'edat


Actualment, entre 30.000 i 40.000 persones practiquen aquesta activitat a Catalunya, i es preveu que amb l'entrada en vigor d'aquest Decret es produeixi un increment del 20% en el nombre d'usuaris


El Govern ha aprovat avui el Decret pel qual s'estableixen les condicions per a la pràctica a Catalunya de les activitats aquàtiques d'esbarjo amb escafandre per a persones menors d'edat. D'acord amb aquest nou text legal, l'edat mínima exigida serà de 8 anys, i no de 16 com establia la normativa estatal de 1969.

Amb l'aprovació d'aquest Decret, el Govern dóna compliment a l'Estatut de Catalunya, que estableix en l'article 119.3 la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'activitats marítimes. Així mateix, Catalunya es converteix en la primera comunitat autònoma que legisla sobre aquesta matèria.

Actualment, entre 30.000 i 40.000 persones practiquen aquesta activitat a Catalunya i es preveu que amb l'entrada en vigor d'aquest Decret, es produeixi un increment del 20% en el nombre d'usuaris. Es calcula que unes 6.000 famílies podrien incentivar els seus fills a fer immersions amb escafandre.


Una activitat cada cop més segura

L'evolució de la pràctica de les activitats aquàtiques amb escafandre ha experimentat molts avanços en equipaments, tècniques, sistemes d'ensenyament del busseig, i també en els coneixements fisiològics i mèdics en general relacionats amb la immersió. En aquest sentit, tots aquest avanços fan que la pràctica en menors d'edat, si es fa sota determinades condicions, no ofereixi més riscos que altres moltes activitats esportives d'esbarjo practicades també per menors d'edat. A més, actualment el busseig amb escafandre es practica habitualment en països del nostre entorn cultural amb edats molt inferiors als 16 anys.

Per aquest motiu, i per la permanent demanda del sector, tant de centres d'immersió com de ciutadans que exerceixen aquesta activitat per lliure, el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha considerat necessari regular, amb normativa pròpia, una nova edat mínima per a la pràctica de les activitats aquàtiques d'esbarjo amb escafandre a Catalunya. Així, amb aquest nou Decret s'estableix que l'edat mínima per practicar aquest tipus d'activitats passa dels 16 als 8 anys.

Per a la redacció d'aquest Decret s'ha estudiat el seu contingut des de tres punts de vista diferents i, per fer-ho, es van crear tres comissions de treball formades per entitats i persones del sector del busseig d'esbarjo. Aquestes comissions són: la Comissió formativa, Comissió d'equipaments i Comissió mèdica. El Decret que s'ha aprovat avui recull el que s'ha establert en les diferents comissions pel que fa a l'edat en què un menor pot iniciar aquesta activitat i les condicions en què poden practicar-la.


Condicions establertes en el Decret

El Decret regula que l'àmbit d'aplicació d'aquestes activitats són tant en l'àmbit del lleure com el de l'ensenyament del busseig d'esbarjo i ja sigui en aigües continentals, en aigües marítimes o en qualsevol instal.lació fixa o provisional, com ara piscines de tot tipus.

Així mateix, el Decret estableix que qualsevol menor d'edat que vulgui practicar aquesta activitat requerirà l'autorització expressa i escrita del pare o de la mare, del tutor o la tutora, o de la persona que en tingui la representació legal. En el moment de realitzar la immersió amb escafandre, el menor haurà d'anar sempre acompanyat a l'aigua per personal major d'edat amb la qualificació de busseig exigida per a l'activitat a realitzar. Aquest personal adult haurà d'anar degudament equipat amb escafandre i complir la normativa vigent en matèria de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques.

El Decret estableix unes prohibicions especials per als menors de 16 anys. En concret, els joves amb edat compreses entre els 8 i els 16 anys no podran realitzar immersions sota sostre, ja sigui real o virtual. Per tant, s'hauran d'abstenir de fer les immersions en grutes, coves o interiors de vaixells enfonsats. També hi ha limitacions pel que fa a les fondàries màximes. Els menors de 8 i 9 anys no podran baixar més de 6 metres, i aquesta profunditat anirà augmentant progressivament a mesura que el menor s'acosta als 18 anys:


Limitacions de les fondàries màximes
Edat Condicions
8 a 9 anys Límit de fondària 6m. i com a mínim un monitor o tècnic esportiu en activitats subaquàtiques per cada 2 alumnes menors d'edat
10 a 11 anys Límit de fondària 12 m. i com a mínim un monitor o tècnic esportiu en activitats subaquàtiques per cada 2 alumnes menors d'edat
12 a 15 anys Límit de fondària 21 m. i com a mínim un monitor o tècnic esportiu en activitats subaquàtiques per cada 2 alumnes menors d'edat
16 a 18 anys Límit de fondària i el nombre de monitors, instructors o tècnics esportius en activitats subaquàtiques per alumne, es corresponen amb els estàndards establerts a l'annex 1.4 i 1.5 de l'Ordre d1 de juny de 2000.

Pel que fa a l'ensenyament del busseig d'esbarjo a menors d'edat, únicament el poden realitzar les persones físiques o jurídiques que disposen d'autorització com a centre d'immersió de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima, i l'ensenyament l'han de realitzar persones amb la qualificació oficial que els capaciti, d'acord amb la normativa vigent. Actualment, el nombre de centres d'immersió acreditats a Catalunya és d'uns 240.

D'acord amb el Decret, per accedir a una titulació oficial de busseig d'esbarjo, l'edat mínima establerta s'ha fixat en 16 anys. Tot i això, la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques i les entitats no federatives amb qualificacions reconegudes podran emetre les seves qualificacions de busseig d'esbarjo amb escafandre a les persones menors d'edat, les quals en cap cas tindran caràcter oficial.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya