Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 24 de juliol de 2007 > Ajuts a municipis costaners i de muntanya
Dimarts, 24 de juliol de 2007

El Govern destina 12 milions d'euros a ajuts a municipis costaners i de muntanya


S'Invertiran 10,9 milions d'euros a la millora dels accessos i a la dinamització de les zones i comarques de muntanya

1,2 milions d'euros es destinaran a subvencions per a millores paisatgístiques al litoral

S'aprova la millora d'accessos i qualitat de vida a la muntanya

El Govern ha aprovat una partida de 10,9 milions d'euros destinada a obrir noves convocatòries d'ajuts per a accions de dinamització territorial i millora de la xarxa de camins rurals en les comarques i les zones de muntanya, dirigides als consells comarcals i amb l'objectiu compartit de millorar la qualitat de vida de la població i impulsar el desenvolupament econòmic d'aquestes àrees.

Així, es destinaran 5 milions d'euros a subvencionar actuacions de dinamització territorial a les comarques de muntanya, i 3,5 milions d'euros per a actuacions a la xarxa veïnal i rural de camins. Aquesta convocatòria de subvencions es complementarà amb una altra línia d'ajuts, dotada amb 1,3 milions d'euros, destinada també per a la millora de camins i adreçada en aquest cas als consells comarcals que tinguin municipis inclosos en alguna zona considerada de muntanya. S'aprova, en darrer lloc, una última despesa d'un milió d'euros més per a actuacions pilot en aquesta àrea.


Ajuts al paisatge del litoral

En el marc d'aquest conjunt d'inversions, el Consell de Govern ha aprovat les partides plurianuals necessàries per què el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) pugui obrir la quarta convocatòria dels ajuts del Pla director urbanístic del sistema costaner.

Així, i tal com preveu el pla, es destinaran un any més, 1,2 milions d'euros a intervencions paisatgístiques que preservin el medi litoral i en fomentin el seu ús social, com ara el manteniment de camins de ronda, els accessos públics per a vianants a les zones costaneres o l'enderroc d'instal·lacions obsoletes al litoral.

Podran acollir-se a aquest finançament els ajuntaments i altres ens locals que vulguin dur a terme aquestes intervencions en sòls no urbanitzables o sòls urbanitzables no delimitats. Una vegada aprovades les plurianualitats, el DOGC publicarà properament la resolució d'obertura de la convocatòria.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya