Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 17 de juliol de 2007 > Pla d'Inversions Universitàries 2007-2013
Dimarts, 17 de juliol de 2007

El Govern aprova el pla d'Inversions Universitàries 2007-2013 amb un import de 635 milions d'euros


La inversió per als propers set anys suposa un increment del 57,9% respecte del període anterior

El Govern ha aprovat avui l'import final i la distribució definitiva dels recursos destinats al Pla d'Inversions Universitàries (PIU) per al període 2007-2013. Durant els propers 7 anys, la Generalitat destinarà 635 milions d'euros a finançar les inversions de les universitats, un 57,9% més que el període anterior. Aquest increment il·lustra l'esforç financer que el govern català fa en relació a les universitats i exemplifica fins a quin punt les considera una peça clau per al desenvolupament de la societat del coneixement i la millora de la competitivitat de l'economia.

La finalitat del PIU és el finançament de les infraestructures i els equipaments de les universitats directament relacionats amb l'activitat docent, així com amb els serveis generals. La distribució temporal de les assignacions pressupostàries del PIU 2007-1013 és:


Any Imports ( milions d'euros)
2007 75,56
2008 118,50
2009 99,64
2010 102,42
2011 82,55
2012 80,01
2013 76,32

La distribució dels recursos per universitats es fixa tenint en compte indicadors com la superfície destinada a activitats acadèmiques i el nombre d'estudiants a temps complet. D'acord amb aquests criteris, la distribució és la següent:


Universitat Imports ( milions d'euros)
Universitat de Barcelona 143,0
Universitat Autònoma de Barcelona 120,0
Universitat Politècnica de Catalunya 127,0
Universitat Pompeu Fabra 57,0
Universitat de Girona 57,0
Universitat de Lleida 37,7
Universitat Rovira i Virgili 77,0
Altres despeses 16,3
Total 635

Un dels objectius del nou PIU és dotar les universitats públiques amb els equipaments necessaris per afrontar amb èxit la plena integració, l'any 2010, a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Per aquest motiu, el PIU és l'instrument que permet afrontar de forma ordenada i eficaç el repte de la consolidació del sistema universitari català amb una orientació clara cap a la millora de la qualitat. En aquest context, el nou PIU 2007-2013 s'estructura en dos grans objectius:

  • Reposició, adaptació i millora, TIC's i adaptació de l'Espai Europeu: Aquest objectiu acumula un import de 218,7 milions d'euros, un 34,4% del total de recursos del PIU. Aquesta partida es distribueix, al seu torn, en dos programes específics: un, per una banda, les inversions destinades a la reposició, i adaptació i millora dels equipaments ja existents (113,5 milions d'euros), i l'altre per a les inversions relacionades amb les TIC's i la renovació del l'equipament cientificotècnic (105,2 milions d'euros).
  • Acabaments i noves obres: Aquest objectiu aglutina 416,2 milions d'euros, un 65,5% del total i permet acabar actuacions iniciades durant el PIU anterior així com construir noves infraestructures d'acord amb la planificació de cada universitat per als propers set anys. També s'inclouen en aquest epígraf les actuacions que preveuen la reposició total d'equipaments obsolets.
Esforç financer sense precedents

Els 635 milions d'euros corresponents al PIU són només una part dels compromisos financers del govern amb les universitats catalanes. El Pla de Finançament per a la Millora de les Universitats Públiques Catalanes garanteix el finançament ordinari de les universitats i els assegura 455 milions d'euros addicionals respecte a les previsions fixades per la LUC per al període 2007- 2010. Aquest Pla s'emmarca dins d'una política de suport financer a les universitats catalanes. En aquest sentit, també s'han dut a terme diverses emissions de bons i obligacions per assumir el deute viu de les universitats, fet que ha comportat un important estalvi per a l'administració ja que s'han millorat significativament els tipus i els terminis d'amortització.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya