Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 10 de juliol de 2007 > Preus públics dels ensenyaments universitaris oficials
Dimarts, 10 de juliol de 2007

El Govern aprova els preus públics dels ensenyaments universitaris oficials per al curs vinent


El Decret aprovat avui preveu també exempcions a col·lectius que mereixen especial atenció

Els preus de les proves d'accés a la Universitat de l'any vinent, mantenen la taxa del curs anterior: 84,85 euros

El Govern ha aprovat avui el Decret que fixa els preus dels estudis oficials de les universitats públiques per al proper curs acadèmic 2007-2008. Els preus públics per als estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari oficial són fixats per les Comunitats Autònomes dins els límits que estableix la Conferència General de Política Universitària (CGPU) del Govern espanyol, i estan relacionats amb els costos de prestació del servei. En el cas de Catalunya, l'increment del preu dels crèdits per al curs vinent és del 3,7 %, a la banda baixa de la forquilla que proposa la CGPU.

Els preus es calculen per crèdits (cada assignatura té uns crèdits determinats) i varien segons el grau d'experimentalitat:

  • Grau 1 (Filosofia, Història, Dret, Filologies, Humanitats, etc): 10,05 €
  • Grau 2 (Economia, Administració i direcció d'empreses, Geografia, Periodisme, Psicologia, etc): 10,34 €
  • Grau 3 (Física, Matemàtiques, Comunicació Audiovisual, enginyeries tècniques, Estudis d'Àsia Oriental, Belles Arts, etc): 14,23 €
  • Grau 4 (Biologia, Farmàcia, Medicina, Química, Veterinària, Enginyeries superiors, etc.): 14,60 €

El recàrrec per als qui es matriculen per segon cop d'una assignatura és del 40% (que passa al 65% a partir de la tercera repetició) i els qui ja tenen una carrera i en volen fer una altra hi han de sumar un recàrrec del 40%. Durant el proper curs es continuaran aplicant exempcions a aquells col·lectius que es consideren mereixedors d'una protecció especial. En aquest sentit, poden acollir-se a aquestes exempcions:

  1. Els estudiants amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%, els quals tenen dret a l'exempció total dels preus fixats en el Decret. Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació del certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.
  2. Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu cònjuge i els seus fills, tenen dret a l'exempció total dels preus públics fixats per aquest Decret. Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'adjuntarà també el llibre de família.
  3. Els estudiants de 65 anys o més que no tinguin cap títol universitari oficial i que accedeixin a la universitat per cursar estudis universitaris oficials tenen dret a l'exempció de preus per a la prestació de serveis acadèmics. Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació del document d'identitat o passaport.

A banda d'això, en el Decret es contemplen exempcions i bonificacions a favor dels estudiants beneficiaris de beques, estudiants amb matrícula d'honor o premi extraordinari de batxillerat i estudiants membres de famílies nombroses. La seva aplicació es realitza en els termes previstos en aquest Decret.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya