Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 de juny de 2007 > Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Bisexuals i Transsexuals
Dimarts, 26 de juny de 2007

El Govern aprova la creació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Bisexuals i Transsexuals


Es tracta d'un nou organisme pioner a l'Estat i a Europa que permet la interlocució permanent entre el Govern català i la societat civil

El Consell treballarà en el debat i l'elaboració de les bases de la futura Llei contra l'homofòbia

El Govern ha aprovat la creació del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Bisexuals i Transsexuals (LGBT), un òrgan consultiu d'interlocució permanent de l'Administració de la Generalitat amb la societat civil. L'objectiu principal d'aquest nou organisme, del qual avui s'ha aprovat el Decret de creació, és donar veu a les associacions de persones lesbianes i gais i d'homes i dones bisexuals i transsexuals que han emergit amb força en els darrers anys a Catalunya.

Aquest nou òrgan consultiu, pioner a l'Estat espanyol i a Europa per a la interlocució permanent entre el Govern i la societat civil, ha de servir per facilitar la deliberació i afavorir les polítiques que es consideren convenients en aquest àmbit. En aquest sentit, una de les primeres tasques que realitzarà el Consell Nacional d'LGBT és l'elaboració i el debat de les bases de la futura Llei contra l'homofòbia, una iniciativa legislativa del Govern d'Entesa anunciada per la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, al principi d'aquesta legislatura.


Representació d'unes cinquanta entitats

El Consell Nacional d'LGBT comptarà amb la participació de 55 entitats registrades arreu de Catalunya. A més, tindrà representació dels sindicats majoritaris i dels partits amb representació parlamentària. De les 55 entitats registrades per participar al Consell Nacional, tres són associacions de gais i lesbianes genèriques, dues treballen específicament temàtiques familiars, sis l'àmbit de la SIDA, set són de lesbianes, quatre són de gais, cinc són de transsexuals, vuit són de caràcter sectorial, catorze són territorials, set són de joves i tres són de caràcter extern.

A més de la defensa dels drets de les persones LGBT, el Consell abordarà diferents àmbits, i treballarà en diversos objectius des de la perspectiva sindical i dels partits polítics. Per poder articular aquests temes s'organitzaran comissions o secretaries específiques. A més, es preveu la participació d'associacions observadores d'àmbit internacional.


Organització i funcionament del consell

La presidència del Consell Nacional d'LGBT l'exercirà la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila; la vicepresidència primera, la secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Carme Porta; i la secretaria, el responsable del Programa LGBT, Xavier Verdaguer. Les entitats membres que en formaran part donaran una composició paritària al consell i escolliran la vicepresidència segona, que serà exercida per una dona o un home de manera alternativa cada dos anys, atorgant al càrrec un perfil rotatori pel que fa el gènere.

El Consell Nacional d'LGBT funcionarà mitjançant reunions plenàries i comissions de treball que es constituiran segons els temes i l'abast territorial. El ple es reunirà en caràcter ordinari dues vegades l'any. També podrà celebrar sessions extraordinàries sempre i quan les convoqui la presidència. Les comissions de treball es reuniran quan les convoqui la vicepresidència primera i les seves funcions seran les que especifiqui el ple, en el qual també s'informarà de les seves conclusions.

L'únic antecedent del Consell Nacional és el Consell Municipal de Gais, Lesbianes, homes i dones Transsexuals de Barcelona, el primer d'aquestes característiques, i que ha servit per definir les necessitats i les funcions que ha d'exercir un organisme com aquest. Amb la creació d'aquest nou organisme d'àmbit català es dóna resposta a una llarga demanda de participació de les entitats LGBT en el Govern de la Generalitat.

El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, homes i dones Bisexuals i Transsexuals, va ser presentat la setmana passada en un acte presidit per la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, acompanyada de la secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Carme Porta, i del responsable del Programa per al col·lectiu gai, lesbià, bisexual i transsexual, Xavier Verdaguer. L'acte va comptar amb la presència d'uns 70 representants d'entitats de defensa dels drets de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGBT) de Catalunya.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya