Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 de juny de 2007 > Cooperació internacional
Dimarts, 26 de juny de 2007

El Govern destinarà 23 milions d'euros en 3 anys a programes de cooperació internacional al desenvolupament i solidaritat internacional


S'aprova l'obertura de la convocatòria de 2007 al 2009 destinada a les ONGD per a actuacions de programes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional

Se subvencionaran programes de cooperació a l'Amèrica Central i del Sud, l'Àfrica Subsahariana i la Mediterrània

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) atorgarà un total de 23.100.000 euros en 3 anys en subvencions a programes que realitzen les organitzacions no governamentals de desenvolupament en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.

El Govern ha aprovat avui l'import d'aquesta convocatòria que abasta el període 2007-2009 i que comprèn importants ajuts als programes que les ONGD presentin en el període de sol.licitud. Es tracta de la segona edició d'una convocatòria pluriennal de programes de cooperació al desenvolupament. La primera es va convocar l'any 2005 i va donar suport exclusivament a programes de cooperació al desenvolupament en determinats països i sectors establerts com a prioritaris pel Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2003-2006. En total es van destinar fins a 8.260.000 d'euros.

S'entén per programa l'instrument de cooperació per al desenvolupament que té per finalitat la consecució d'un objectiu general de desenvolupament i que pot contemplar intervencions en un o diversos països i en un o diversos sectors establerts com a prioritaris en aquesta convocatòria. S'inclouen en el concepte de programa les actuacions d'educació per al desenvolupament, sensibilització i incidència política que en relació amb el programa es portin a terme a Catalunya i als països d'intervenció.

Així, la convocatòria de programes d'enguany estableix fins a quatre línies de subvenció i que són les següents:

1) programes de cooperació al desenvolupament a realitzar en els països de l'Amèrica Central (Nicaragua, El Salvador i Guatemala), de l'Amèrica del Sud (Bolívia, Equador i Colòmbia), de l'Àfrica Subsahariana (Burkina Faso, Camerun i Etiòpia) i de la Mediterrània (Marroc, Palestina i Algèria).

Els sectors d'intervenció en els quals s'han de desenvolupar aquests programes són la millora de la cobertura, la qualitat i l'ús dels sistemes de salut pública dels sistemes educatius públics, la promoció i enfortiment de les capacitats productives i comercials orientades al desenvolupament humà sostenible, l'augment de les capacitats i l'autonomia de les dones, la millora de les capacitats i titularitats dels actors del Sud per a assegurar un accés, ús i control sostenible dels recursos naturals i la protecció i conservació dels ecosistemes.

A més, també cal tenir en compte objectius transversals com la promoció del respecte integral i de la consolidació dels drets humans, la governança i l'enfortiment del teixit social, de l'equitat entre dones i homes i de la sostenibilitat del desenvolupament en la seva dimensió social, econòmica, cultural i ambiental.

2) programes d'educació per al desenvolupament i sensibilització.

Els programes s'han de centrar en els següents eixos temàtics:

 • Foment de la cultura de pau i prevenció de la violència en les seves diferents manifestacions.
 • Promoció i defensa dels drets humans individuals i de les llibertats fonamentals
 • El reconeixement dels drets col.lectius dels pobles a la defensa i la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies.
 • Impuls de la governança i l'enfortiment del teixit social
 • Suport a iniciatives que tendeixin a la reducció del deute extern, la promoció del comerç internacional just i comerç responsable, la seguretat i la sobirania alimentària, la banca ètica...
 • Promoció de l'equitat entre dones i homes
 • Promoció, difusió i incidència política
 • Suport a les iniciatives que treballin per la sostenibilitat medioambiental
 • Reflexió sobre els processos de reforma dels organismes de Nacions Unides
 • Accés a aigua com a dret.

3) programes de gestió de riscos i prevenció de desastres d'origen natural. S'entén com a programa de Gestió de Riscos i Prevenció de Desastres el conjunt d'accions centrats amb:

 • Prevenció de desastres
 • Preparació enfront dels desastres
 • Mitigació

4) Programes de desarmament, desmobilització i reintegració (DDR) a l'Àfrica.

S'entén com a programa de DDR a l'Africa el conjunt d'accions relacionades amb:

 • Recollida i destrucció d'armes
 • Reinserció social, política i econòmica dels excombatents
 • Projectes d'Atenció psicològica i psicosocial
 • Atenció a nens i nenes soldat
 • Atenció a dones soldat i/o esclaves sexuals.
 • Formació i capacitació
 • Fonts de generació d'ingressos
 • Processos de memòria històrica, perdó i reconciliació

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya