Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 26 de juny de 2007 > Decrets d'ordenació curricular de l'educació primària i secundària
Dimarts, 26 de juny de 2007

El Govern aprova els Decrets d'ordenació curricular de l'educació primària i secundària


Trilingüisme, autonomia i immersió són els tres eixos bàsics de les dues normatives

Entraran en vigor l'any vinent al primer cicle de l'educació primària i a primer i tercer d'ESO

El Govern ha aprovat els Decrets pels quals s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària i secundària que entraran en vigor el curs vinent. Amb aquests nous textos, el Govern aposta per fomentar els objectius del trilingüisme, autonomia i immersió lingüística com a eixos principals dels Decrets i com a objectius a consolidar al final de l'etapa obligatòria.

Per primera vegada, la immersió lingüística es contempla en les dues normatives, tant en el Decret de l'educació primària, com en el de la secundària. Així mateix, els dos Decrets d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària i secundària fixen el català com la llengua vehicular de l'ensenyament.

Els Decrets que avui s'aproven també consoliden les bases per avançar cap al trilingüisme, amb mesures com l'avançament de l'ensenyament de la llengua estrangera, fonamentalment l'anglès, al primer cicle de primària, a partir dels 6 anys, o la possibilitat d'impartir matèries no lingüístiques en aquesta tercera llengua, en les dues etapes.

En el cas de l'educació secundària, una de les novetats és l'ampliació de l'horari lectiu que passa de les 29 hores setmanals a 30 hores setmanals.


Foment de l'autonomia dels centres

Un altre dels aspectes dels dos Decrets és la necessitat que els centres educatius hauran d'elaborar un projecte educatiu propi, que haurà de ser aprovat pel Consell Escolar del Centre.

Dins del projecte educatiu, el centre haurà de presentar un projecte lingüístic que haurà d'adaptar-se a la realitat sociolingüística de l'entorn.

En el cas de l'educació primària, els centres tindran 665 hores de lliure disposició, a més de la sisena hora que l'any que ve aplicaran les escoles de municipis de més de cinc mil habitants, perquè les escoles puguin fer ús de l l'autonomia suficient per desenvolupar els seus projectes. En el cas de l'Educació Secundària Obligatòria, el Departament d'Educació impulsarà els projectes de centre com a instrument per a l'atenció individualitzada de l'alumnat.


Objectius

En els dos Decrets, els elements que conformen el currículum s'ordenen i es determinen tenint present els principis de comprensivitat, de diversitat i d'autonomia del centre. Aquests principis han d'afavorir la flexibilitat curricular per adequar l'ensenyament a les característiques de l'escola i a les diferències dels grups que la conformen, i han de fer viable, possible i prioritària l'atenció a la diversitat com a base per construir una escola realment inclusiva.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya