Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Dimarts, 19 de juny de 2007

El Govern licita l'estudi per elaborar el pla de mobilitat de les Terres de l'Ebre


El pla s'aprovarà a començaments de 2009 i regularà la mobilitat pública i privada, l'aparcament i el transport de mercaderies

El Govern ha autoritzat el Departament de Política Territorial i Obres Públiques a encarregar la redacció de l'estudi tècnic necessari per a la realització del pla director de mobilitat de les Terres de l'Ebre, per un import de 172.600 euros. L'objectiu del Govern és elaborar l'estudi durant aquest any per aprovar-lo a finals del 2008.

La iniciativa deriva de la Llei de mobilitat 9/2003, de 15 juny, que determina la necessitat de redactar els plans directors de mobilitat com a instruments per l'aplicació territorial de les Directrius nacionals de mobilitat. En aquest sentit, el març passat, ja es va encarregar la redacció dels estudis tècnics dels plans de mobilitat de Girona i Ponent.

Pel que fa al pla de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona, es troba en una fase avançada de la seva elaboració a càrrec de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).


Ordenació de la mobilitat

Segons la Llei de mobilitat, els plans directors han de fer referència, com a mínim, als següents aspectes:

  • Seguiment i gestió de la mobilitat de la zona
  • Ordenació del trànsit interurbà
  • Promoció del transport públic
  • Foment de l'ús de la bicicleta i dels desplaçaments a peu
  • Ordenació i explotació de la xarxa viària principal de la zona
  • Organització de l'aparcament
  • Transport i distribució de mercaderies

En el procés d'elaboració dels plans es garantirà la participació dels ens locals i de les entitats representatives en l'àmbit de la mobilitat. Aquests plans han de ser revisats cada sis anys o cada vegada que es modifiquin les Directrius nacionals de mobilitat.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya