Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 19 de juny de 2007 > Contracte Programa de l'Hospital de Sant Pau
Dimarts, 19 de juny de 2007

El Govern aprova el Contracte Programa de l'Hospital de Sant Pau per sanejar els comptes i restablir l'equilibri patrimonial


Des de 2003 les pèrdues anuals de la Fundació s'han reduït un 73,2%

El centre atén anualment més de 32.000 malalts ingressats i més de 150.000 urgències

El Govern ha aprovat avui el contracte programa 2007-2010 entre la Generalitat, el Servei Català de la Salut i la Fundació de Gestió Sanitària de la Santa Creu i Sant Pau. L'objectiu és restablir l'equilibri patrimonial i sanejar els comptes de la Fundació que gestiona l'Hospital de Sant Pau, que presentava unes pèrdues acumulades de 282 milions d'euros. Aquest acord s'emmarca en la voluntat del Govern de prioritzar les polítiques amb matèria de salut amb un augment de recursos que s'hi destinen, el sanejament de les finances públiques i la millora de la gestió.

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha patit una descapitalització històrica i un dèficit de finançament crònic, que l'han portat a acumular un deute de 282,3 milions d'euros. Els principals creditors son la Seguretat Social, amb 179,6 milions d'euros, i els proveïdors, amb 72,6 milions d'euros. L'entitat que gestiona l'hospital havia de fer front també a una pòlissa de tresoreria per valor de 66 milions d'euros, i un crèdit de l'Institut Català de Finances (9 milions). La major part de les pèrdues es va acumular entre els anys 1999 i 2003. Des de l'exercici 2004 s'ha registrat una important reducció en el resultat negatiu de l'hospital (73,2%), passant d'unes pèrdues de 65,2 milions el 2003 a 17,5 milions el 2006.

El contracte programa estableix els principis generals de finançament i els compromisos de l'administració catalana i de les altres institucions que formen part de la Fundació. El principal objectiu del contracte programa és restablir l'equilibri patrimonial de la Fundació que gestiona l'Hospital de Sant Pau, a partir d'una política marcada per l'austeritat i el control de les despeses. Amb la signatura d'aquest Contracte Programa abans del 3 de juliol i la consegüent liquidació el deute pendent amb la Seguretat Social, la Fundació podrà acollirse a la condonació de 23,4 milions d'euros en recàrrecs.

Amb la signatura del contracte programa, l'entitat assolirà l'equilibri pressupostari. Així, la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau rebrà un préstec de 248 milions d'euros a 25 anys concedit per DEFTA Bank. Amb aquests fons es podrà cancel·lar íntegrament el deute de 179,6 milions amb la Seguretat Social, es rebaixarà el nivell de disponibilitat de la pòlissa de crèdit, i reduirà a més de la meitat el termini mitjà de pagament a proveïdors. Aquest termini és actualment de 280 dies, i passarà a 120 dies.

El Govern de la Generalitat assumirà la càrrega financera i l'amortització del nou préstec, així com del crèdit de 9 milions de l'ICF. Aquest sanejament patrimonial de l'Hospital suposarà pel Govern, al final de tot el procés, una aportació financera de 488 milions d'euros fins el 2032, pel retorn d'aquest endeutament de la Fundació.

El Contracte Programa també estableix uns nivells de concertació de serveis amb el centre per tal de garantir la seva viabilitat futura. Està previst que aquest any 2007 el volum de concertació s'incrementi un 10,8%, fins als 231,7 milions d'euros. Està previst un increment del 6% l'any 2008 i del 3% el 2009 i 2010.

Com a contrapartida per la signatura del Contracte Programa, la Fundació que gestiona el centre sanitari es compromet a:

  • Manteniment de l'equilibri patrimonial i d'explotació
  • Aplicació de polítiques d'austeritat i control de la despesa
  • Manteniment de la plantilla de personal

Per tal d'assegurar un efectiu compliment del que s'estableix en el Contracte Programa, la Fundació elaborarà un Pla Estratègic i d'Empresa que estarà vigent fins el 2010 i es crearà una Comissió de Seguiment que treballarà tenint com a base uns indicadors de compliment preestablerts. El Contracte Programa fixa també unes clàusules de salvaguarda en cas que es produeixin desviacions econòmiques.

La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una institució privada benefico-assistencial i va ser constituïda el mes de març de 1991. El seu patronat l'integren cinc membres: tres en representació de la Generalitat, un de l'Arquebisbat de Barcelona i un de l'Ajuntament de Barcelona.

El centre, institució sanitària degana a tot a Espanya, atén anualment més de 32.000 malalts ingressats i més de 150.000 urgències, amb 623 llits i 19 quiròfans. L'Hospital de Sant Pau també ofereix serveis de consultes externes on cada any es visiten més de 300.000 persones i a l'hospital de dia s'atenen més de 60.000 usuaris.


Prioritat de les polítiques de Salut

El sanejament de les finances públiques de l'Hospital de Sant Pau s'inscriu en la voluntat del Govern de fer de les polítiques de salut un dels seus principals eixos. Els pressupostos per aquest 2007 destinen 8.592 milions d'euros a les polítiques en aquest àmbit, un 26'7% del pressupost consolidat. Les principals actuacions que es duran a terme durant aquest exercici són la inversió en 90 nous centres d'atenció primària, 7 nous hospitals, 4 nous centres d'atenció sociosanitària i 5 nous centres d'actuació en salut mental.

L'aposta decidida per aquestes polítiques és tradueix també en una gestió més eficient dels recursos. Així, si l'Informe Econòmic Financer va establir un volum de despesa desplaçada en sanitat de 2.193 milions d'euros l'any 2003, l'any 2006 la despesa es va reduir fins a 1.497 milions, amb una reducció del 32%.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya