Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 12 de juny de 2007 > Institut Català de Finances (ICF)
Dimarts, 12 de juny de 2007

El Govern aprova els comptes de l'Institut Català de Finances (ICF) de l'exercici 2006


L'ICF obté uns guanys de 0,6 milions d'euros, davant els 5 milions de pèrdues de l'any 2004, i el seu balanç consolidat és de 2.228 milions d'euros

L'activitat del Grup s'ha incrementat un 35,6% respecte el 2005

L'entitat compleix els objectius fixats al Pla estratègic 2004-2007, un any abans del previst

El Govern ha aprovat avui la memòria, el balanç i els comptes de l'Institut Català de Finances (ICF) corresponents a l'exercici 2006. L'ICF va tancar l'any amb un benefici de 0,6 milions d'euros i un balanç consolidat de 2.228 milions. Durant aquest temps, l'Institut també ha incrementat la seva activitat en un 35,6% respecte al 2005, ha millorat la solvència de l'entitat en reduir els índex de morositat del 5,4% el 2004 a l'1,9% l'any 2006, i ha incrementat la seva oferta de productes al servei de les empreses, tant en préstecs com amb nous instruments de capital risc.

Així mateix, ICF Equipaments, societat mercantil creada l'any 2005 amb l'objectiu de buscar el millor finançament per construir aquelles infraestructures que li encarregui el Govern, ja ha lliurat 46 escoles amb una inversió de 179 milions d'euros. D'aquesta manera, i d'acord amb els resultats obtinguts, l'ICF dóna per tancat, un any abans del previst, el Pla estratègic 2004-2007. En dos anys, s'ha complert amb els principals objectius d'aquest pla:

  • Innovar l'oferta de productes dirigits especialment a cobrir les necessitats de finançament de les empreses. L'ICFcrèdit s'ha consolidat com la línia de finançament per a les pimes que fan inversions a Catalunya amb més de 6.000 operacions en dos anys.
  • Incrementar l'activitat en capital, en especial amb la promoció de nous instruments com ara el Fons Mediterrània, i amb compromisos d'inversió de 47,1 milions.
  • Millorar la solvència de l'entitat: tancant l'any amb un benefici de 0,6 milions davant els 5 milions de pèrdues del 2004.
  • Donar suport financer a les polítiques del Govern. A banda de la bona activitat d'ICF Equipaments, durant aquests dos anys, l'ICF també ha signat convenis de col·laboració amb altres departaments com la línia ICF-COPCA per a la internacionalització de les empreses; la línia de crèdits d'emancipació perquè els joves puguin accedir en condicions avantatjoses a l'habitatge i ampliar els seus estudis; i, un conveni entre l'Institut d'Indústries Culturals (ICIC) i Avalis de Catalunya, SGR per finançar projectes del sector audiovisual.
  • Augmentar la massa crítica del Grup, és a dir, créixer per arribar a més empreses i poder participar directament en projectes de major dimensió. Així, des del 2004 i amb la posada en marxa de l'ICFcrèdit, s'ha multiplicat per deu el nombre d'operacions realitzades i ha augmentat l'import mitjà de les operacions directes, en participar en més crèdits sindicats.
  • Donar suport a projectes que es considerin viables i estratègics per a l'economia catalana, en col·laboració amb altres operadors financers públics o privats. L'ICF, que s'ha encarregat del disseny de l'operació de finançament del projecte d'ampliació de la Fira de Barcelona, concedirà un préstec participatiu de 62 milions d'euros i liderarà un crèdit sindicat de 165 milions d'euros.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya