Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 12 de juny de 2007 > Mapa Nacional de Recursos Turístics Intangibles
Dimarts, 12 de juny de 2007

El Govern posa en marxa l'elaboració del Mapa Nacional de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya


S'inicia un projecte d'investigació que permetrà elaborar un atles sobre llocs i esdeveniments històrics de Catalunya amb transcendència europea i universal

L'objectiu és posar a l'abast del turista estranger els noms i llocs que vinculen Catalunya amb el seu propi país d'origen

El Govern encarrega també el Mapa Nacional de l'Oferta i els Productes Turístics de Catalunya sobre els principals recursos i productes turístics del país

El Govern ha posat avui en marxa l'elaboració del Mapa Nacional de Recursos Turístics Intangibles de Catalunya, en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que recollirà els esdeveniments succeïts a Catalunya vinculats amb fets de la història universal que permetin al turista estranger trobar trets identificatius amb el seu propi país. El Govern ha aprovat avui el conveni per a la realització del projecte d'investigació que serà la base per a l'elaboració del Mapa.

Per dur a terme aquest Mapa Nacional de Recursos Turístics Intangibles es preveu l'elaboració de 40 informes sobre temes d'història de Catalunya amb interès turístic analitzant els vincles amb fets històrics d'altres països, de manera que el turista estranger pugui conèixer esdeveniments relacionats amb la seva pròpia història.

Així mateix, el Govern també ha aprovat avui l'elaboració del Mapa Nacional de l'Oferta i els Productes Turístics de Catalunya, que també durà a terme l'Universitat de Barcelona (UB), amb l'objectiu de disposar d'una visió integradora de les capacitats actuals i futures i de les mancances d'atractiu turístic d'un territori concret i alhora d'una eina de gestió per identificar actuacions prioritàries i facilitar la coordinació i la col·laboració interadministrativa sectorial i intersectorial.

Mapa Nacional dels Recursos Turístics Intangibles de Catalunya

Aquest Mapa s'emmarca en les directrius del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, per desenvolupar una política de planificació turística que es fonamenta en la sostenibilitat social i ambiental del turisme en el territori català, d'acord amb les línies bàsiques del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2005-2010.

El Mapa Nacional de Recursos Turístics Intangibles s'articula a través d'un projecte d'investigació encarregat a la UAB, dotat amb 43.541,76 euros, que contempla l'elaboració d'un total de 40 informes sobre fets de la història de Catalunya amb interès turístic des d'una doble vessant: d'una banda, com a fet rellevant en la història de Catalunya i, d'una altra, per la seva vinculació amb la història de tercers països, que el turista forà pugui percebre com a propi.

Emmirallant-se en iniciatives similars (com la Toscana o Escòcia), el Mapa de Recursos Intangibles aprofita el potencial Catalunya, que al llarg de la història ha estat sovint peça clau de diversos esdeveniments de la història d'Europa i també de la història Universal, i incideix en la identificació i presentació de fets de la història de Catalunya amb els que persones d'orígens diversos es puguin veure reflectides.

Per a la realització del treball -que dirigirà el catedràtic d'Història Moderna de la UAB, Antoni Simon i Tarrés- comptarà amb un equip mínim de tres especialistes en èpoques històriques diferents (medieval, moderna i contemporània), que s'encarregaran de seleccionar els fets més rellevants, tant històrics com relacionats amb la mitomania del segle X, tècnics i culturals i també de l'entorn natural.

Aquesta selecció d'esdeveniments es posarà en relació amb demandes específiques pròpies del turisme, amb la idea de diversificar l'oferta turística i promoure, també, noves modalitats de turisme cultural basat en el patrimoni d'intangibles de Catalunya. El projecte es realitzarà en dues fases:

  • Fase 1: Introducció general, selecció de punts d'actuació, anàlisi comparativa d'altres experiències en la mateixa línia, disseny i enfocament general del treball.
  • Fase 2: Mapes temàtics de recursos turístics intangibles de Catalunya amb 40 informes i 40 mapes.

Es previst que aquesta iniciativa estigui enllestida a finals de 2007.


Mapa Nacional de l'Oferta i els Productes Turístics de Catalunya

D'altra banda, el Govern també ha aprovat avui el conveni per a la realització del Mapa Nacional de l'Oferta i els Productes Turístics de Catalunya, amb l'objectiu d'obtenir una informació integrada i territorialitzada de l'oferta i els productes turístics de Catalunya, per tal de disposar d'una visió global de les capacitats actuals i dels aspectes millorables d'un territori concret. Aquesta iniciativa la durà a terme la Universitat de Barcelona (UB), mitjançant un equip dirigit pel catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional, Francesc López Palomeque, compta amb un pressupost total de 205.521,66 euros.

El Mapa es completarà en tres fases:

  • Fase 1: Elaboració del document de determinació del format del Mapa Nacional de l'Oferta i els Productes i dels productes turístics de 4 mapes pilot de caràcter temàtic - En aquesta fase es concretaran aspectes metodològics i la realització dels quatre mapes pilot de caràcter temàtic. Les quatre temàtiques seran medi ambient i paisatge cultural, història i cultura, recursos naturals, activitats turístiques i esport i organització d'esdeveniments i atracció de visitants.
  • Fase 2: En aquesta fase es procedirà a la recollida de dades, tractament i redacció dels respectius informes corresponents dels mapes temàtics de l'oferta i productes turístics.
  • Fase 3: Finalment, es procedirà a l'elaboració dels informes que acompanyen cadascun dels mapes temàtics. Aquests informes inclouran una anàlisi i avaluació de l'oferta d'allotjaments i serveis principals, anàlisi de la tipologia de turistes, oferta i productes segons els operadors turístics estrangers, turisme i entorn geogràfic, impacte socieconòmic del turisme i impacte territorial del turisme.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya