Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 5 de juny de 2007 > Comissió Permanent del CIRIT
Dimarts, 5 de juny de 2007

El Govern crea la Comissió Permanent del CIRIT per impulsar les polítiques de R+D+i


El Govern ha aprovat la creació d'una Comissió Permanent del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), òrgan adscrit al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa encarregat de coordinar i planificar la política científica i la innovació tecnològica de l'administració catalana.

El Decret aprovat també regula la constitució del ple del CIRIT, per adaptar-lo a la nova estructura administrativa de la Generalitat. En aquest sentit, formen part del ple del CIRIT els òrgans següents:

 • El president, que és el president de la Generalitat de Catalunya
 • El vicepresident primer, que és el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa
 • El vicepresident segon, que és la consellera de Salut
 • El vicepresident tercer, que és el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
 • La vocalia, formada per un representant de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat, amb rang de secretari general o director general, nomenats pels consellers respectius
 • La comissionada per a Universitats i Recerca
 • El director del CIRIT
 • El secretari, que actua amb veu però sense vot
Comissió Permanent

Es crea la Comissió Permanent del CIRIT que té atribuïdes funcions executives, com a òrgan de suport del ple, i actua com a òrgan d'orientació i seguiment de les polítiques de R+D+i del Govern. Està formada pels membres següents:

 • El president, que és el president de la Generalitat de Catalunya
 • El vicepresident primer, que és el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa
 • El vicepresident segon, que és la consellera de Salut
 • El vicepresident tercer, que és el conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
 • El secretari general del Departament de la Presidència
 • El secretari d'Economia del Departament d'Economia i Finances
 • El secretari general del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
 • El secretari general del Departament de Medi Ambient i Habitatge
 • El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació
 • La comissionada per a Universitats i Recerca
 • El director del CIRIT
 • El secretari, que actua amb veu però sense vot

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya