Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 5 de juny de 2007 > Agència Catalana de la Joventut
Dimarts, 5 de juny de 2007

El Govern regula el dret a obtenir una segona opinió mèdica


La mesura permet contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat

Es podrà sol·licitar una segona opinió mèdica en alguns casos: diagnosi de certes malalties degeneratives progressives, en la prescripció de cirurgia ortopèdica, en un transplantament i en malalties no conegudes, entre d'altres

El Govern ha aprovat avui el Decret elaborat pel Departament de Salut que regula el dret del ciutadà a obtenir una Segona Opinió mèdica. Amb aquest Decret es vol garantir a les persones que tenen dret a l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, l'exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica sobre el seu procés patològic.

S'entén per segona opinió l'informe facultatiu emès, a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en el seu nom, que té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat.

Els supòsits en què es contempla la sol·licitud d'una segona opinió són els següents:

  • Que li hagi estat diagnosticada una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central, sense tractament curatiu; o una malaltia neoplàsica maligna, llevat dels càncers de pell que no siguin el melanoma.
  • Que se li hagi prescrit la realització d'una intervenció quirúrgica dels tipus següents: cirurgia ortopèdica, amb risc de limitació funcional important; neurocirurgia; cardiocirurgia; cirurgia vascular; o, cirurgia oftàlmica.
  • Que se li hagi prescrit la necessitat d'un trasplantament.
  • Que se li hagi diagnosticat una malaltia rara (incloses les d'origen genètic). A aquest efecte, s'entén per malaltia rara aquelles malalties amb perill de mort o d'invalidesa crònica que tenen una prevalença inferior al cinc casos per cada deu mil habitants.

La tramitació es farà des de la Unitat d'Atenció al Client del centre sanitari on el pacient està sent atès, o bé des de la Regió Sanitària del CatSalut corresponent.

Les unitats d'atenció al client dels centres on s'hagi diagnosticat una malaltia o s'hagi prescrit una intervenció quirúrgica de les incloses en l'apartat anterior han d'informar a la persona malalta del seu dret a demanar una segona opinió i dels centres que poden donar aquesta segona opinió, per tal que la persona malalta pugui indicar la seva preferència sobre el centre que hagi d'emetre aquesta segona opinió.

El Servei Català de la Salut garantirà què, per a cada especialitat, existeixin un mínim de dos centres amb conveni o contracte amb capacitats per emetre un informe facultatiu de segona opinió.

El centre destinatari ha de garantir que l'informe facultatiu de segona opinió estigui a disposició de la unitat d'atenció al client del centre on s'hagi diagnosticat la malaltia o s'hagi prescrit la intervenció quirúrgica que doni lloc al dret a una segona opinió, en el termini màxim d'un mes, comptador des de la recepció de la sol·licitud en la Regió Sanitària corresponent.

En cas que l'informe facultatiu de segona opinió confirmi el diagnòstic i tractament, l'atenció sanitària es continuarà prestant en el centre on inicialment s'havia fet el diagnòstic o indicat el tractament. En cas que l'informe facultatiu de segona opinió difereixi del diagnòstic o tractament indicat, el pacient podrà optar a rebre l'atenció sanitària en el centre on s'hagi emès l'informe facultatiu de segona opinió o en el centre on inicialment s'havia fet el diagnòstic o prescrit el tractament; llevat que coneguda la segona opinió, en el centre inicial no es pugui, per qualsevol causa, oferir l'alternativa terapèutica proposada en la segona opinió.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya