Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 22 de maig de 2007 > Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010
Dimarts, 22 de maig de 2007

El Govern aprova el nou Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010


El Pla és el principal instrument de la planificació estratègica de la política de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

El pressupost total del Pla és de 380,4 milions d'euros, un 128 % més respecte del 2006, darrer any del cicle de planificació anterior

Amb aquesta inversió, es preveu que l'any 2010, el Govern de la Generalitat dediqui el 0,66% dels tributs propis a la cooperació


El Govern ha aprovat avui el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2007-2010, que marca les prioritats d'actuació sectorials i geogràfiques de la Cooperació Catalana. El Pla compta amb un pressupost total de 380,4 milions d'euros, xifra que representa un increment del 128% dels recursos destinats a la cooperació per al desenvolupament en relació amb el 2006, darrer any del cicle de planificació anterior.

La inversió es fa de forma creixent al llarg dels quatre anys de vigència del Pla, de manera que al 2010 es preveu que els recursos destinats pel Govern de la Generalitat a la cooperació arribin al 0,66% dels tributs propis, i al 0,059% del PIB de Catalunya. El manteniment de nivells de creixement similars en el proper pla permetria assolir el 2012, el 0,077% del PIB de Catalunya destinat a la cooperació per al desenvolupament. Aquest és justament el tram del PIB que s'estima que correspon a la Generalitat de Catalunya per al compliment del compromís de l'Estat espanyol de dedicar, el 2012, el 0,7% del PIB a la Cooperació al Desenvolupament.

Despesa de la Generalitat de Catalunya en cooperació per al desenvolupament (milions d'euros):
Partides 2007 2008 2009 2010
Total 65,6 81,9 102,9 130,0
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 52,1 67,4 87,4 113,4
Departaments i organismes autònoms de la Generalitat 13,6 14,5 15,5 16,6

Països prioritaris

Amb la finalitat última de la promoció del desenvolupament humà sostenible, l'eradicació de la pobresa i la lluita contra les desigualtats, el Pla aprovat avui estableix geogràficament prioritaris el Marroc i Palestina (Mediterrània), Equador, Bolívia, Colòmbia, Nicaragua, el Salvador i Guatemala (Amèrica Llatina); i Moçambic i Senegal (Àfrica subsahariana). A més, fixa com a països i territoris preferents Algèria, Sàhara Occidental, Burkina Faso, Camerun, Etiòpia, Brasil i Perú.

Com a prioritats sectorials, el Pla estableix també diversos objectius transversals i les línies estratègiques d'actuació com són el respecte i la consolidació dels drets humans, el governament i l'enfortiment del teixit social; l'equitat entre les dones i els homes; i la sostenibilitat del desenvolupament en la seva dimensió social, econòmica i ambiental.

Respecte a les línies estratègiques, es diferencia entre el treball al Sud, amb actuacions per al desenvolupament i l'ajuda humanitària; i el treball al Nord, mitjançant l'educació i les capacitats. A la línia estratègica de desenvolupament, que concentra el volum més important d'actuacions i recursos, s'hi destina entre el 75% i el 80% ; a l'acció humanitària entre un 7% i un 10%; i a l'educació i les capacitats, entre el 13% i el 17%.


Quatre modalitats d'actuació

El Pla director preveu que aquestes ajudes es canalitzin mitjançant quatre modalitats d'actuació: cooperació bilateral d'iniciativa directa; cooperació bilateral en concertació amb altres agents; cooperació bilateral a iniciativa d'altres actors; i la cooperació mitjançant organitzacions multilaterals.

Pel que fa als actors de la cooperació catalana, el Pla destaca el valor afegit de les organitzacions no governamentals, les organitzacions empresarials, les sindicals, els ens locals i les universitats.

Per la seva importància, el Pla director defineix les principals línies d'actuació i mecanismes per a garantir un desplegament efectiu dels principis ordenadors d'informació i transparència, participació, coherència, coordinació i complementarietat.

El reforç de la planificació, el seguiment i l'avaluació està íntimament lligat al principi de la bona gestió de les polítiques públiques i a l'eficàcia i la qualitat de l'ajut. És per això que el Pla dedica una atenció especial a aquest objectiu.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya