Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 22 de maig de 2007 > Suport econòmic als Ajuntaments
Dimarts, 22 de maig de 2007

El Govern català ha doblat el suport econòmic als Ajuntaments i administracions locals en quatre anys


El conseller Puigcercós ha explicat al Consell de Govern l'evolució de les aportacions als ens locals

Les inversions reforcen la determinació del Govern en aprofundir en les polítiques socials.

Les ajudes que més han augmentat són les referents a l'educació, els serveis socials, els plans d'ocupació i la remodelació de barris i de nuclis antics


El Govern català ha doblat el seu suport econòmic als Ajuntaments, entitats i administracions locals en quatre anys. El conseller de Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós, ha informat avui el Consell de Govern de l'evolució de les inversions i les línies d'actuació que està duent a terme la conselleria en relació amb el món local. El conseller Puigcercós ha explicat als membres del Govern que durant el quadrienni 2004-2007 la Generalitat ha realitzat transferències al món local per valor de 2.970,2 milions d'euros, un 103,9% del que es va invertir durant el període 2000-2003.

Les aportacions de la Generalitat als ens locals reforcen la determinació del Govern en aprofundir en les polítiques socials.

Així, el gruix de la inversió s'ha dut a terme mitjançant transferències corrents, de les que en destaquen les realitzades mitjançant convenis educatius (872 milions d'euros); fons de cooperació local (266 milions d'euros); convenis referents a serveis socials (231 milions d'euros) i programes d'ocupació (196 milions).

La resta de les aportacions s'han fet mitjançant transferències directes de capital. En aquest capítol té un pes molt important el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, que també ha doblat el seu pes econòmic durant els últims quatre anys, passant de 173 milions d'euros en el període 200-2003, a 350 milions d'euros en els últims quatre anys. En el terreny de l'educació, la Generalitat ha augmentat un 250% la seva aportació per convenis amb centres educatius i en un 243% la seva aportació per al foment de les llars d'infants.

Tots els conceptes, pels quals el Govern ajuda a les administracions locals han augmentat un mínim del 66%, destacant les aportacions destinades a remodelar barris i nuclis antics, que ha augmentat un 453% en relació al quadrienni anterior.


Evolució transferències a corporacions locals - Obligacions Reconegudes (Generalitat, CatSalut, ICASS i OAAdministatius)
Conceptes 2000-03 2004-07 Var. %
Total transferències amb fons de la Generalitat 1.456,6 2.970,2 103,9
Fons cooperació local - Ajuntaments 109,2 265,7 143,3
Convenis educatius 524,3 872,3 66,4
Convenis serveis socials (ICASS) 127,9 230,8 80,4
Programes d'ocupació (DG Ocupació/SOC) 42,9 196,1 357,1
Resta actuacions 230,0 468,4 103,6
Transferències corrents 1.034,4 2.033,3 96,6
PUOSC 172,9 350,0 102,5
Pla foment llars infants 17,2 59,0 243,2
Convenis centres educatius 15,3 53,7 251,0
Remodelació barris/Nuclis antics (*) 22,8 126,1 453,7
Resta 194,1 348,1 79,4
Transferències capital 422,2 936,8 121,9

(*) Inclou transferències a l'Incasòl per aquestes finalitats (*) Les dades del 2007 es corresponen a les del projecte de pressupostos, actualment en tramitació parlamentària Imports en milions d' euros FONT: DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya