Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 8 de maig de 2007 > 412 places per al cos de vigilància penitenciària
Dimecres, 8 de maig de 2007

El Govern convoca 412 places per al cos de vigilància penitenciària


El Govern ha aprovat l'oferta pública parcial per a l'any 2007 de 412 places del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat dels serveis penitenciaris. La convocatòria s'emmarca en el desplegament del Pla d'equipaments penitenciaris 2004-2010 que preveu la creació de nous centres penitenciaris, entre els quals es troba Brians-2.

Aquestes convocatòries tenen com a objectius suprimir l'actual grau d'interinitat del personal que presta els seus serveis als centres penitenciaris, aportant l'estabilitat necessària pel bon desenvolupament de les funcions encomanades i incrementar el nombre de tècnics. A més, a les diferents convocatòries, s'inclouran 41 places addicionals a les previstes en l'oferta pública.

Els requisits principals per poder participar en aquestes convocatòries són gaudir de la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors; tenir 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa, tenir la titulació corresponent, posseir la capacitat física i psíquica necessària, no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat del servei per un expedient disciplinari.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya