Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Dimarts, 17 d'abril de 2007

El Govern millora l'abastament d'aigua a municipis del Tarragonès, el Baix Ebre, el Baix Camp i l'Anoia


Dues de les actuacions previstes a les comarques tarragonines formen part de les obres alternatives al PHN. Les obres contribuiran a millorar l'abastament d'aigua potable de Tarragona, l'Ampolla, Reus i Castellvell del Camp amb una inversió de 20 milions d'euros. També s'impulsen obres per millorar l'abastament d'aigua potable a Castellolí (l'Anoia)

El Govern ha aprovat invertir un total de 7,8 d'euros per la millora i modernització de regadius a Catalunya en el període 2007-2009. El tràmit obre les portes al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) a posar en marxa l'ordre de regadius 2007, que activarà diferents línies d'ajut dirigides a les Comunitats de Regants i altres entitats legalment constituïdes d'aquest àmbit. En concret, s'han establert tres línies d'ajut:

El Govern ha impulsat avui diverses obres de millora d'abastament d'aigua potable als municipis servits pel Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) que afectaran Tarragona (Tarragonès), l'Ampolla (Baix Ebre), Reus i Castellevell del Camp (Baix Camp), amb projectes que sumen més de 20 milions d'euros. D'altra banda, també ha acordat una inversió d'1,2 milions d'euros per resoldre els problemes d'abastament d'aigua potable a Castellolí (l'Anoia). En l'àmbit de les comarques tarragonines, el Govern ha declarat avui la urgència de l'ocupació dels béns i drets afectats pels projectes de construcció de dos dipòsits d'aigua potable que formen part de les obres alternatives al Pla Hidrològic Nacional (PHN), concretament a al Connexió CAT-Abrera. Es tracta d'un dipòsit de l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de l'Ampolla (Baix Ebre), d'un segon dipòsit d'aigua potable al terme municipal de Tarragona (Tarragonès). En aquest àmbit territorial, també s'ha impulsat el desdoblament del ramal de canalització de la Selva del Camp que afectarà els termes municipals de Reus i Castellvell del Camp (Baix Camp).

  • Dipòsit d'aigua potable a l'ETAP de l'Ampolla. Construcció d'un dipòsit de formigó armat, de forma rectangular, cobert i d'una capacitat de 165.000 m3, adossat a les instal·lacions de la planta potabilitzadora que són capçalera de tot el sistema de distribució, així com les connexions amb el dipòsit actual i una estació de bombament. El pressupost és de 15.420.486 euros i té el cofinançament del Fons de Cohesió (85% del cost el·legible). El termini d'execució de les obres és de 24 mesos.
  • Projecte de dipòsit d'aigua potable a cota 118, al terme municipal de Tarragona. Construcció d'un dipòsit de formigó armat, de forma rectangular, cobert i d'una capacitat de 25.000 m3, adossat a les instal·lacions actuals del dipòsit de la cota 118, on també hi ha altres dipòsits que són capçalera de tot el sistema de distribució del ramal litoral, així com les connexions amb el dipòsit actual. El pressupost del projecte és de 2.832.567 euros i el termini d'execució de les obres és de 15 mesos.
  • Projecte de desdoblament del ramal de la Selva del Camp tram EB¬12 Castellvell. Construcció d'una nova conducció per substituir l'existent que discorre pel fons d'una llera i que ocasiona problemes de soscavacions quan es produeixen pluges intenses posant en perill el subministrament. La nova conducció discorre entre la sortida de l'estació de bombament situada a Reus-Pere Mata i l'entrada al nucli urbà de Castellvell. El pressupost del projecte és de 561.895 euros i el termini d'execució de les obres és de 6 mesos.
Millora de subministrament d'aigua a Castellolí (1,2 M€ d'inversió)

El Govern ha impulsat els tràmits necessaris per resoldre els problemes d'abastament d'aigua potable a Castellolí amb les obres per a la connexió d'aquest municipi a la xarxa regional d'abastament del sistema Ter-Llobregat (Aigües Ter-Llobregat).

L'actuació, que preveu la construcció de 6.468 metres de canonades, una estació de bombament, i les obres annexes corresponents, pretén resoldre definitivament el greu problema que actualment planteja la capacitat insuficient de les instal·lacions existents per poder garantir el subministrament d'aigua als nuclis del municipi de Castellolí. El projecte, que compta amb finançament del fons FEDER (50%), preveu un termini d'execució de 12 mesos i el seu inici està previst dins el primer semestre de 2007.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya