Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 17 d'abril de 2007 > Dues línies de préstecs per a la pesca
Dimarts, 17 d'abril de 2007

El Govern obre dues línies de préstecs per a la flota d'arrossegament de Tarragona afectada per la parada temporal


Per primera vegada, els armadors de les embarcacions cobraran el 100% de la prima màxima d'aquest tipus d'ajut. Els mariners es podran acollir a la línia de préstec de l'Institut Català de Crèdit Agrari (ICCA) que els avança la prestació d'atur a causa de la parada temporal

L'Institut Català del Crèdit Agrari (ICCA) obrirà dues línies de préstec destinades als armadors i als mariners de la flota d'arrossegament dels ports de Tarragona afectats per la parada temporal decretada per la Direcció general de Pesca i Acció Marítima del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. El Govern ha autoritzat avui la concessió d'aquests préstecs destinats a pal.liar els efectes de la paralització, que té una durada de dos mesos.

Una de les línies de préstec de l'ICCA permet avançar l'ajut per a la paralització temporal de l'activitat pesquera, corresponent a l'any 2007, de la flota d'arrossegament dels ports de Tarragona per un import d'1.197.736 euros. Aquesta és la primera vegada que es pagarà el 100% de la prima màxima per aquest tipus d'ajut, ja que fins ara es cobria al voltant del 50%. D'aquesta manera, es dóna resposta a una reivindicació històrica del sector.

Els beneficiaris d'aquest avançament seran els armadors que acreditin la inactivitat de l'embarcació durant el període de parada motivada pel Pla de paralització de la Direcció general de Pesca i Acció Marítima. Aquesta paralització temporal de l'activitat respon a la necessitat de promoure la recuperació dels recursos pesquers i la sostenibilitat de la nostra costa, i fomentar així una explotació pesquera més sostenible. Es preveu que s'hi acullin 160 armadors dels següents ports de Tarragona:

  • Ametlla de Mar: 26 armadors.
  • Cambrils: 26 armadors.
  • L'Ampolla: 6 armadors.
  • Les Cases d'Alcanar: 6 armadors.
  • Sant Carles de la Ràpita: 56 armadors.
  • Tarragona: 38 armadors.
  • Torredembarra: 2 armadors.

Els préstecs seran concedits a un tipus d'interès fix igual al 5,25% anual, i amb un termini màxim d'un any amb amortització de capital i venciment d'interessos al final del termini. En aquests préstecs no s'aplicarà comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,5% de l'import formalitzat.

A més, el Departament d'Acció Rural i Alimentació (DAR) concedirà un ajut de 73.000 euros a aquesta línia de finançament que es concreta en la bonificació de les despeses d'intervenció del fedatari, de la comissió d'obertura i dels interessos durant el termini d'aquests préstecs.

D'altra banda, el Govern ha autoritzat l'ICCA a obrir una altra línia de préstecs per avançar les prestacions d'atur que han de percebre els mariners tarragonins afectats també per aquesta temporada temporal per un import de 542.005 euros. En aquest cas, el DAR també concedirà un ajut de 14.295 euros per aquesta línia de préstecs.

Els beneficiaris d'aquestes préstecs seran les confraries de pescadors de les comarques de Tarragona, ja que seran aquestes les que faran arribar els ajuts als mariners de la flota d'arrossegament afectats per la parada temporal. Es preveu que uns 800 mariners s'acullin a aquesta mesura.

Els préstecs seran concedits a un tipus d'interès fix igual al 5,25 % i a 5 mesos de termini, no se'ls aplicarà comissió d'estudi i la comissió d'obertura serà del 0,25% de l'import formalitzat.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya