Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 3 d'abril de 2007 > Planejament urbanístic municipal
Dimarts, 3 d'abril de 2007

El Govern fomenta el planejament urbanístic municipal amb una injecció de 3 milions d'euros als consistoris


En les properes setmanes s'obrirà la convocatòria d'ajuts per a la redacció de plans municipals


La iniciativa pretén millorar les condicions urbanístiques dels municipis catalans i clarificar i fer més consistent l'ordenament jurídic de l'urbanisme a Catalunya

El Govern ha donat llum verda a la quarta convocatòria d'ajuts per cofinançar la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal, programes d'actuació urbanística municipal i plans urbanístics derivats de la iniciativa pública. En concret, s'ha aprovat una despesa pels propers dos anys de 3 milions d'euros, un milió d'euros a aplicar aquest mateix any i els altres dos milions l'any següent. La convocatòria s'obrirà en les properes setmanes.

Aquests ajuts s'emmarquen en el programa de foment del planejament que porta a terme el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) per millorar les condicions urbanístiques dels municipis catalans i facilitar la generació de sòl urbanitzable, tot garantint-ne un desenvolupament sostenible. En paral·lel, aquesta iniciativa pretén clarificar i fer més consistent l'ordenament jurídic urbanístic català.

El Govern ha considerat necessari proporcionar ajut econòmic als ajuntaments que ho requereixin perquè tots els municipis puguin redactar i aprovar els seus plans urbanístics i adaptar-los a la legislació vigent, tal i com preveu la Llei d'urbanisme.


Criteris de valoració

A l'hora d'atorgar els ajuts per a la redacció de plans d'ordenació urbanística municipal es tindran en compte els criteris següents:

  • Grandària del terme municipal: es prioritzaran els termes municipals més extensos, per la seva importància territorial i funcional.
  • Nombre d'habitants: es prioritzaran els municipis petits i mitjans pel que fa a la seva població.
  • Nombre de nuclis urbans que conformen el terme: es valorarà la complexitat que significa planificar la inserció i connexió d'un major nombre de nuclis habitats.
  • Antiguitat del pla vigent: es prioritzaran els municipis on la normativa urbanística vigent sigui més antiga. També es valorarà específicament la necessitat d'elaborar un pla d'ordenació urbanística municipal (POUM) com a peça bàsica de l'ordenament urbanístic.
  • També es ponderaran altres aspectes, com la ubicació estratègica del municipi, el nivell de compliment del planejament actual, la necessitat de desenvolupar-hi polítiques d'habitatge, l'atenció a les necessitats de sòl industrial i la incidència positiva en l'equilibri territorial.

Les subvencions es podran concedir pels imports màxims sol·licitats o per un import parcial, en funció de les peticions i les puntuacions assolides pels ajuntaments i sempre segons les disponibilitats pressupostàries. El límit de la subvenció és de 60.000 euros, per evitar la concentració de quanties en pocs municipis.

En les tres convocatòries realitzades la passada legislatura es van atorgar subvencions per a l'actualització de plans urbanístics per valor de 9 milions d'euros a 311 municipis d'arreu de Catalunya i dos consells comarcals.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya