Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 3 d'abril de 2007 > Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de la Sénia
Dimarts, 3 d'abril de 2007

El Govern impulsa la construcció del Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de la Sénia


El centre dóna resposta a les demandes del sector empresarial de la fusta i el moble com a instrument de suport a les seves necessitats tecnològiques i d'innovació


El nou equipament generarà, difondrà i transferirà tecnologies aplicades al sector amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses


Les noves instal·lacions s'ubicaran a la Sénia (Montsià), població on es localitza un dels 'clusters' d'empreses fabricants de mobles més importants de Catalunya

El Govern ha donat un nou impuls al Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble (CENFIM) amb l'acceptació avui de la cessió gratuïta del terreny on es construirà el nou centre, de 5.432 metres quadrats de superfície, a la Sénia (el Montsià), població que acull un dels 'clústers' d'empreses fabricants de mobles més importants de Catalunya.

El centre, que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses catalanes del sector de la fusta i del moble, neix amb la finalitat de generar, desenvolupar, difondre i transferir tecnologia a les empreses d'aquest sector per tal de millorar la formació del seu personal, i de consolidar i promoure a l'exterior la seva imatge de qualitat.

El nou centre dóna resposta a les demandes del sector empresarial de la fusta i el moble com a instrument de suport a les seves necessitats tecnològiques i d'innovació. Concretament, oferirà serveis d'informació, verificació de qualitat i formació a les empreses del sector i desenvoluparà activitats d'innovació en les àrees d'organització de la producció, logística, automatització, medi ambient, seguretat i higiene, màrqueting i disseny industrial. El centre prestarà els seus serveis a les empreses de tota la cadena de transformació de la fusta (primera transformació, segona transformació, fabricació de moble), així com a la indústria auxiliar i a la distribució.

Amb la cessió dels terrenys per part de l'Ajuntament de la Sènia, el Govern garanteix que el CENFIM disposi d'un edifici propi amb espai per oficines i laboratoris en uns terrenys ubicats al Pla Parcial del sector Industrial Carretera de La Galera, al terme municipal de la Sènia. Està previst que el centre incorpori la seva plantilla tècnica al llarg del 2007-2008.

La Generalitat de Catalunya va impulsar la creació del CENFIM l'any 2005 amb l'objectiu d'orientar l'activitat de les empreses del sector cap a productes de més valor afegit gràcies a la innovació tecnològica, la qualitat i el disseny per tal de mantenir la competitivitat de les empreses catalanes davant la forta competència exterior exercida per països europeus com Itàlia, Alemanya o Suècia d'una banda, i per economies emergents com la de la Xina o la dels països de l'Est d'Europa, de l'altra.

El CENFIM forma part de la Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica, que agrupa les entitats catalanes sense ànim de lucre que tenen l'objectiu d'apropar a les empreses la tecnologia aplicada al seu sector proporcionant serveis tecnològics avançats, actuacions de foment i difusió de la innovació i la tecnologia, i de formació orientada a les necessitats tècniques del sector. El Centre d'Innovacio i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) n'orienta el seu funcionament i vetlla per garantir-ne el seu impacte sectorial i territorial i la millora progressiva dels seus serveis.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya