Generalitat de Catalunya

Acords de govern

Inici > Acords de Govern> 27 de març de 2007 > Habitatges amb protecció oficial
Dimarts, 27 de març de 2007

El Govern agilita l'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial de promoció pública desocupats


El Govern ha aprovat el Decret que reorganitza l'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial promoguts per la Generalitat en segones i posteriors adjudicacions


Aquesta reforma canvia el sistema actual d'adjudicació de baremació per punts per un sistema de sorteig, molt més àgil

El Govern ha aprovat el Decret d'adjudicació d'habitatges promoguts per la Generalitat de Catalunya i qualificats de promoció pública, en segones i posteriors adjudicacions. Aquest Decret permetrà agilitar i simplificar el procediment actual, regulat en el Capítol 5 del Decret 195/2001, de 10 de juliol, mantenint la participació dels ajuntaments i demés interessats.


En les segones i posteriors adjudicacions d'habitatges de promoció pública promoguts per la Generalitat se segueix, fins ara, el sistema de baremació per punts dels sol·licitants d'habitatges i la posterior adjudicació, un cop fetes les llistes, per part de la Comissió d'Adjudicació. El fet que el nombre d'habitatges que s'han d'adjudicar sigui normalment inferior que en el cas de les primeres adjudicacions, i la seva dispersió (no necessàriament han de ser del mateix edifici) fan que el sistema d'adjudicació per barems presenti disfuncions a l'hora d'adjudicar els habitatges, ja sigui per raons de preferència en la localització dels habitatges, per la superfície, etc. A més, aquest sistema no afavoreix el criteri de barreja social.


El nou Decret respecta les condicions familiars dels adjudicataris, és a dir, manté també un límit d'ingressos per poder accedir a aquests habitatges però estableix una correcció al sistema de sorteig que s'implanta com a sistema únic. No és, però, un sorteig pur ja que s'han volgut evitar resultats no desitjats que puguin derivar de l'atzar que suposa aquest procés. Així, s'estableixen diferents grups de sol·licitants d'habitatges i segons els tipus d'habitatges que s'adjudiquin. Tot això es farà amb base a les circumstàncies que es presentin en cada procés d'adjudicació.


Els nous criteris d'adjudicació són:

  • Els habitatges s'adjudiquen per mitjà de sorteig entre les persones admeses de la llista definitiva de sol·licitants.
  • Aprovada la llista definitiva es procedeix a convocar l'acte públic del sorteig, amb l'antelació i publicitat mínima de 10 dies
  • El sorteig és presidit pel president de l'òrgan col·legiat d'adjudicació.
  • El sorteig es pot fer de manera global entre tots els admesos o es pot subdividir en funció dels tipus d'habitatges.
  • Si el nombre de persones admeses en el procediment és superior al dels habitatges per adjudicar, es formarà una llista de reserva que servirà per cobrir les eventuals renúncies que poguessin fer els adjudicataris abans de formalitzar el contracte.
  • Quan el sorteig s'hagi subdividit en grups, i en el cas que en algun grup hi hagués habitatges sobrants per manca de sol·licitants admesos dins del grup, per renúncia de l'adjudicació o per qualsevol altra causa, es podran adjudicar a sol·licitants admesos d'altres grups que estiguin inclosos en la llista de reserva.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya