Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 20 de març de 2007 > Pla per a l'estalvi i l'eficiència energètica
Dimarts, 20 de març de 2007

El Pla per a l'estalvi i l'eficiència energètica rep un impuls de més de 50 milions d'euros


L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i el seu homòleg espanyol posen en marxa un programa per promoure l'ús racional de l'energia en empreses, llars i administracions.


L'acord forma part de les mesures previstes al Pla d'Energia de Catalunya, que pretén aconseguir un estalvi equivalent a les 1,9 tones de petroli fins al 2010 i una important reducció de les emissions de CO2.

El Pla d'Acció de l'Estratègia d'Estalvi i Eficiència Energètica rebrà un impuls de més de 50,4 milions d'euros. El Govern ha autoritzat avui la signatura d'un conveni entre l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que preveu impulsar mesures d'ús racional de l'energia entre diferents àmbits de la societat durant aquest any 2007. L'ICAEN s'encarregarà de la seva coordinació.

L'objectiu del conveni és millorar a curt termini l'eficiència energètica fomentant les inversions i avançar en la conscienciació ciutadana per tal que l'estalvi i l'eficiència d'energia esdevinguin una pràctica habitual en la societat catalana. Per això es potenciaran diferents actuacions dirigides a empreses, llars i administracions, com ara la posada en marxa de programes de millora tecnològica, subvencions al canvi d'equips per d'altres més eficients, línies de finançament d'inversions o campanyes de difusió i conscienciació.

El conveni estableix que l'ICAEN aportarà 12,6 milions d'euros, mentre que l'aportació de l'IDAE ascendirà a 37,8 milions d'euros, que es distribuiran de la següent manera:

  • La indústria disposarà de 10,74 milions d'euros, que es destinaran a l'aplicació de mesures com auditories energètiques o ajuts a la substitució de maquinària.
  • El sector dels transports comptarà amb 5,27 milions d'euros per a desenvolupar plans de mobilitat urbana, plans de transport per a empreses, difusió de la conducció eficient o la major participació dels mitjans col·lectius en el transport per carretera, entre d'altres.
  • L'edificació i els serveis públics disposaran de 18,37 milions d'euros. Les principals línies de treball en aquest àmbit seran la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació interior dels edificis existents o la renovació d'instal·lacions d'enllumenat públic exterior.
  • El sector domèstic es dotarà amb 12,44 milions d'euros. S'hi inclouran campanyes com el Pla Renove d'electrodomèstics o la substitució de comptadors elèctrics, entre d'altres.
  • El sector primari comptarà amb 0,78 milions d'euros, que principalment s'orientaran a mesures de formació i promoció de tècniques d'ús eficient de l'energia en l'àmbit agrícola.
  • La cogeneració d'alta eficiència energètica disposarà d'una partida de 0,27 milions d'euros per a estudis de viabilitat, auditories energètiques o ajuts al desenvolupament de cogeneracions en l'àmbit no industrial.
  • Les campanyes de difusió i promoció de l'estalvi i l'eficiència energètica comptaran amb 2,6 milions d'euros.

Aquest acord s'integra en el conjunt de mesures del Pla d'Acció 2006-2010 del Pla de l'Energia de Catalunya, el compliment del qual suposarà un estalvi energètic acumulat d'1,9 milions de tones equivalents de petroli i una reducció d'emissions de CO2 de 3,1 milions de tones a Catalunya.



Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya