Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 20 de febrer de 2007 > Combatre el foc bacterià
Dimarts, 20 de febrer de 2007

El Govern incrementa les mesures per combatre el foc bacterià que afecta fruiters i plantes ornamentals


El Govern ha aprovat avui el Decret que estableix les noves mesures per evitar la introducció a Catalunya del Foc Bacterià (Erwinia amylovora) i la seva propagació a partir de possibles focus inicials.

Aquests darrers anys s'ha modificat la normativa espanyola i europea per a la prevenció i lluita del foc bacterià i es compta amb la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, que dóna nous instruments en la lluita contra les plagues. Tenint en compte, a més, els avenços en el coneixement d'aquest organisme nociu i l'experiència adquirida durant aquests anys, no només a Catalunya sinó també a la resta d'Europa, el Govern considera obligat actualitzar les mesures per evitar noves introduccions i la propagació d'aquest organisme nociu al nostre territori.

És per aquests motius, que el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural ha cregut convenient redactar aquest nou projecte de Decret per millorar la prevenció i lluita contra aquesta malaltia i recollir la nova legislació al respecte.

Les novetats més destacades son les següents:

  • S'estableix d'acord amb la Llei 43/2002 de sanitat vegetal, l'obligació de totes les persones físiques i jurídiques de comunicar de manera urgent a l'administració els símptomes de la malaltia en les seves plantacions.
  • S'actualitzen les mesures de prevenció aplicables en establiments de producció de planters de fruiters i planta ornamental susceptible.
  • S'estableixen noves restriccions en el tràfic d'abelles en zones al voltant dels focus detectats de foc bacterià. Quan per la proximitat de les arnes al focus hi hagi un alt risc de difusió de la malaltia, el director general competent en matèria de sanitat vegetal n'ordenarà la destrucció.
  • S'amplia l'obligació d'arrencar les plantacions fruiteres susceptibles abandonades a tot Catalunya.
  • En cas d'incompliment de les mesures establertes s'aplicarà el règim sancionador que preveu la Llei 43/2002 de sanitat vegetal.
  • Es modifica el llistat de plantes susceptibles al foc bacterià.
  • S'actualitzen els imports d'indemnització per arrencada i destrucció de plantacions i vivers afectats.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya