Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 13 de febrer de 2007 > Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic
Dimarts, 13 de febrer de 2007

El Govern posa en marxa la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic


El Govern de la Generalitat ha acordat avui els objectius i la composició de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, l'òrgan que coordina l'acció del Govern en aquesta matèria. Aquesta comissió decideix i impulsa al si de l'Executiu les accions per lluitar contra el canvi climàtic, i donat el seu caràcter interdepartamental tindrà una actuació àmplia i transversal. Els objectius de la Comissió són quatre:

 • a. Coordinar l'actuació del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.
 • b. Impulsar actuacions de caràcter transversal entre els diferents departaments per afavorir l'adaptació al canvi climàtic a fi de disminuir els seus efectes a Catalunya.
 • c. Promoure accions de caràcter transversal entre els diferents departaments per disminuir les emissions dels gasos amb efecte d'hivernacle, responsables del canvi climàtic.
 • d. Fer el seguiment i l'avaluació de les actuacions anteriors.

La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic està integrada per un representant de cadascun dels departaments de la Generalitat afectats directament. Així, la presidència de la Comissió serà exercida pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i hi haurà onze vocalies de caràcter permanent exercides per un representant de cadascun dels departaments següents:

 • a. Medi Ambient i Habitatge.
 • b. Economia i Finances.
 • c. Política Territorial i Obres Públiques.
 • d. Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
 • e. Salut.
 • f. Treball.
 • g. Interior, Relacions Institucionals i Participació.
 • h. Innovació, Universitats i Empresa.
 • i. Educació.
 • j. Presidència.
 • k. Vicepresidència

Les persones que integren aquestes vocalies han de tenir rang de secretari general i són nomenades pel conseller de Medi Ambient i Habitatge a proposta dels departaments corresponents. No obstant això, en funció dels temes a tractar seran convidats a participar-hi altres departaments de la Generalitat.

La Comissió tindrà el suport tècnic de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Aquesta unitat, creada pel Govern el desembre passat i en funcionament des d'aquest mes de febrer, té com a missió principal implantar les polítiques de lluita contra el canvi climàtic per tal de mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d'adaptació més adients. L'Oficina destinarà un milió d'euros a estudis per a l'anàlisi de les causes i els efectes del canvi climàtic a Catalunya, així com a donar suport a projectes que promoguin accions de lluita contra aquest fenomen i a la difusió a escoles, universitats i centres de recerca.



Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya