Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 30 de gener de 2007 > El DOGC es publicarà únicament a través d'Internet
Dimarts, 30 de gener de 2007

El Govern millorarà l'abastament d'aigua potable del Prat de Llobregat amb la perllongació de la conducció d'Abrera-Fontsanta


L'objectiu és resoldre els problemes de contaminació i salinització de l'aquífer profund del Llobregat per tal de garantir el subministrament d'aigua potable a la ciutat

L'obra ha de premetre cobrir a llarg termini les necesitats previstes en les ampliacions del port i de l'aeroport

El Govern ha impulsat els tràmits necessaris per a resoldre els problemes de contaminació i salinització de l'aquífer profund del Llobregat per garantir el subministrament d'aigua potable al municipi del Prat de Llobregat amb les obres de perllongament de la conducció Abrera-Fontsanta fins a la ciutat.

El Govern, que ha declarat avui la urgència de l'ocupació dels béns i drets afectats per aquesta obra, pretén tambe donar resposta a l'increment de demanda d'aigua potable previst amb les grans infraestructures en fase de construcció de les ampliacions del port i l'aeroport, així com les noves zones a urbanitzar.

Aquest projecte, que suposa una inversió de 26 milions d'euros, ha obtingut finançament europeu a través dels Fons de Cohesió.


El subministrament d'aigua potable del Prat depen de l'aqüífer profund del riu Llobregat i de la xarxa metropolitana

El subministrament d'aigua potable de la ciutat del Prat de Llobregat i dels polígons industrials adjacents depenen de dos fonts diferents, la primera de l'explotació de l'aqüífer profund del riu Llobregat i la segona, de la xarxa metropolitana. Dues terceres parts del cabal d'abastament del Prat de Llobregat procedeixen de l'aqüífer profund del riu Llobregat, a través de quatre pous d'entre 50 i 60 metres de profunditat, situats en la zona del delta del riu Llobregat.

L'aigua captada de l'aqüífer rep un tractament en tres instal·lacions on es potabilitza i s'eliminen els compostos organoclorats volàtils. L'abastament a través de la connexió amb la xarxa metropolitana prové de les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP) d'Aigües Ter Llobregat, al terme municipal d'Abrera, i d'Aigües de Barcelona, al terme municipal de Sant Joan Despí.

Les analítiques de les aigües extretes dels pous per part de l'empresa que gestiona l'abastament del municipi, Aigües del Prat, constaten que l'aigua procedent de l'aqüífer profund presenta una elevada mineralització (salinitat) i duresa, així com importants concentracions de sulfats, clorurs, sodi, potassi i en algunes captacions concentracions significatives de tricloroetilè tetracloroetè. Aquest últim és un dels factors que determina que del total dels quinze pous que formen part de l'abastament subterrani, només quatre tinguin autorització per extreure aigua. Les analítiques realitzades durant els últims anys, mostren d'altra banda que l'aigua procedent de l'aqüífer duplica la salinitat de l'aigua de la connexió de la xarxa metropolitana.

El projecte de perllongació de la canalització Abrera-Fontsanta fins a la ciutat permetrà realitzar un tractament de les aigües procedents de l'aqüífer profund a través d'un tractament d'osmosi inversa centralitzat en dues plantes de forma que la concentració de clorurs no superi el llindar establert. L'aprofitament de les aigües de l'aqüífer, passarà dels quatre pous actuals a sis un cop estiguin les plantes d'osmosi en funcionament. D'altra banda, es construirà una canonada de gravetat de 1.400 mm de diàmetre i 3.400 m de longitud, des del dipòsit de la Fontsanta fins al Prat de Llobregat.

També s'inclou la xarxa en alta del Prat de Llobregat amb conduccions de diferents diàmetres. Aquesta xarxa consta de dos ramals: un discorre pel marge dret del riu Llobregat i l'altre passa al costat de les autopistes C-32 i C¬32B, d'accés a l'aeroport. També es preveu la connexió amb la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí d'Aigües de Barcelona. El project preveu deixar preparades les connexions necessàries perquè el Dipòsit de la Fontsanta pugui rebre l'aigua producte de la ITAM del Baix Llobregat.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya