Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 23 de gener de 2007 > AgŔncia TributÓria de Catalunya
Dimarts, 23 de gener de 2007

Projecte de llei de creaciˇ de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya


Catalunya disposarÓ per primera vegada d'una administraciˇ tributÓria aut˛noma que gestionarÓ, liquidarÓ, inspeccionarÓ i recaptarÓ els impostos propis i els cedits totalment


El Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de creaciˇ de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya (ATC), l'organisme que gestionarÓ, liquidarÓ, inspeccionarÓ i recaptarÓ els impostos propis i els cedits totalment, introduint un canvi substancial respecte a la situaciˇ actual. Es tracta de la primera iniciativa legislativa del Govern per al desplegament efectiu de l'Estatut de Catalunya - concretament del TÝtol VI -i Ús el primer pas per poder constituir, abans de dos anys, el Consorci Tributari amb l'AgŔncia Estatal d'Administraciˇ TributÓria, que es responsabilitzarÓ, tal com preveu l'Estatut, de l'administraciˇ de la resta d'impostos pagats pels ciutadans de Catalunya en funciˇ de la seva naturalesa.

Un cop l'AgŔncia hagi entrat en funcionament, Catalunya disposarÓ per primera vegada d'una administraciˇ tributÓria aut˛noma que li permetrÓ millorar la gestiˇ, agilitar la tramitaciˇ dels impostos, incrementar la informaciˇ sobre les bases tributÓries dels contribuents catalans i ser mÚs pr˛xima als ciutadans.

L'AgŔncia serÓ un ens p˙blic adscrit al departament d'Economia i Finances, tindrÓ personalitat jurÝdica pr˛pia i gaudirÓ de total autonomia funcional i de gestiˇ. Aquest organisme es finanšarÓ a cÓrrec dels pressupostos de la Generalitat mitjanšant un contracte programa que establirÓ la seva dotaciˇ de recursos d'acord amb la consecuciˇ d'objectius fixats prŔviament. ╔s a dir, el finanšament d'aquest organisme estarÓ relacionat amb la seva eficiŔncia, tant en el terreny tributari com en el de l'atenciˇ ciutadana.

La nova AgŔncia recaptarÓ inicialment els segŘents tributs cedits totalment:

  • Transmissions patrimonials i actes jurÝdics documentats
  • Successions i donacions
  • Patrimoni
  • Taxes sobre el joc

La nova AgŔncia recaptarÓ els tributs propis de la Generalitat de Catalunya:

  • Impost sobre grans establiments comercials
  • Gravamen de protecciˇ civil

Sobre aquests tributs, l'AgŔncia tambÚ disposarÓ de la capacitat sancionadora que preveuen la Llei General TributÓria i les diferents disposicions administratives de la Generalitat de Catalunya.

L'AgŔncia TributÓria de Catalunya (ATC) gaudirÓ d'autonomia per aprovar la seva oferta p˙blica d'ocupaciˇ i, d'aquesta manera, seleccionar i formar el seu propi personal.

El projecte de llei de creaciˇ de la nova agŔncia estableix l'estructura segŘent:

President: serÓ el secretari general del departament d'Economia i Finances i tindrÓ atribucions sobre l'aprovaciˇ del programa d'actuaciˇ de l'AgŔncia i del contracte programa.

Junta de Govern: integrada pel president, el director o directora de l'ATC, el director general de Tributs, el director general de Pressupostos i Tresor, l'Interventor General, el cap de l'Assessoria JurÝdica del departament d'Economia i Finances i quatre vocals. Entre les seves funcions, destaca la de marcar les lÝnies estratŔgiques per a l'actuaciˇ de l'AgŔncia, aprovar l'avantprojecte de pressupostos i presentar el contracte programa i el programa d'actuaciˇ al president, i aprovar els comptes, entre d'altres.

Director o directora: Ús nomenat pel Govern a proposta del conseller d'Economia i Finances. D'ell depŔn la direcciˇ ordinÓria de l'agŔncia, la direcciˇ i coordinaciˇ del ComitŔ Executiu, l'elaboraciˇ de l'avantprojecte de pressupost de l'ens aixÝ com l'execuciˇ del seu programa d'actuaciˇ.

ComitŔ Executiu: estarÓ format pel director de l'AgŔncia, caps d'Órea i delegats territorials de l'ATC i tÚ per objectiu aprovar i efectuar el seguiment de les lÝnies de treball previstes al programa d'actuaciˇ.


Finestreta ˙nica i primer pas cap el Consorci

La creaciˇ de l'AgŔncia TributÓria de Catalunya Ús el primer pas per constituir, abans de dos anys, el Consorci tributari amb l'administraciˇ de l'Estat. El text del Projecte de llei habilita l'AgŔncia per participar en entitats amb personalitat jurÝdica pr˛pia i diferenciades, un requisit legal imprescindible perquŔ l'ATC pugui constituir amb peu d'igualtat el futur Consorci amb l'AgŔncia Estatal d'Administraciˇ TributÓria.

El Projecte de llei aprovat avui pel Govern tambÚ faculta l'ATC perquŔ estableixi els mecanismes de coordinaciˇ necessaris amb l'AgŔncia estatal per tal de poder posar en marxa la "finestreta ˙nica" al mÚs aviat possible. D'acord amb aquest procediment, i tal com fixa l'Estatut, els ciutadans podran presentar documentaciˇ relativa a qualsevol impost a les oficines de qualsevol de les dues administracions tributÓries.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya