Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Dimarts, 16 de gener de 2007

El Govern aprova la creació del Memorial Democràtic, la primera institució de l'Estat espanyol dedicada a la recuperació de la memòria històrica


El Memorial Democràtic fomentarà el coneixement de la repressió de la dictadura, de l'exili i de la deportació, així com dels valors i accions de l'antifranquisme.


El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el Projecte de llei de creació del Memorial Democràtic, la institució que desplegarà les polítiques públiques adreçades a la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica. El Memorial Democràtic serà l'eina del Govern per fomentar el coneixement de la repressió de la dictadura, de l'exili i de la deportació, dels valors i accions de l'antifranquisme i, per tant, de totes les tradicions de la cultura democràtica. L'objectiu és recuperar la memòria democràtica i difondre a les generacions presents i futures el coneixement dels fonaments del sistema de llibertats del que gaudeix la societat. El Memorial es crea com a entitat de dret públic, de caràcter institucional, tindrà personalitat jurídica pròpia i restarà adscrit al Departament que determini el Govern.

Cal recordar que, trenta anys després de l'acabament del règim franquista, a l'Estat espanyol no existeix cap institució governamental d'aquestes característiques. En canvi, els Estats amb més tradició democràtica han dut a terme polítiques públiques per commemorar i difondre la seva història democràtica.


Funcions del Memorial

Les seves principals funcions seran:

  • a) Erigir-se com a centre estable de commemoració, conservació, difusió, formació, assessorament i participació de la societat en el coneixement de la repressió franquista, l'exili, la deportació i les arrels antifranquistes del sistema de valors de la democràcia.
  • b) La recerca d'informació sobre els elements personals, materials i documentals que nodreixen els referents de la lluita per la recuperació de les llibertats públiques.
  • c) Fomentar la recerca sobre la memòria democràtica i la difusió social del patrimoni que en forma part. d) La commemoració, formació i assessorament, així com la col·laboració amb les entitats dedicades a la preservació de la memòria democràtica i la reflexió sobre la societat present.
  • e) La formulació de propostes de polítiques públiques de recuperació, conservació i foment de tots els elements i factors que integren i configuren la memòria democràtica.

El Memorial també comptarà amb un fons d'informació format per bases de dades, un Banc de Dades Audiovisuals, un inventari d'elements i llocs significatius de les lluites democràtiques, etc. A més, l'ens públic neix amb l'objectiu afegit d'impulsar programes de conservació in situ: localització i senyalització de llocs emblemàtics de la guerra civil, la repressió franquista i la lluita antifranquista.

Per fomentar la memòria històrica, el Memorial també promourà l'organització de cursos, seminaris i exposicions. De manera especial, el Memorial es defineix com un àgora i un observatori dels valors democràtics que s'enriqueix amb les entitats històriques i els grups de nova creació.


Procés de creació del Memorial

El Projecte de llei de creació del Memorial Democràtic neix del treball de la Comissió Assessora per al Memorial, creada el juny de 2005. Aquest òrgan assessor, presidit per l'historiador Borja de Riquer, va elaborar una proposta sobre els criteris per a la creació del Memorial i va estudiar els diferents models d'institucions dedicades a la recuperació de la memòria històrica existents. La comissió assessora la integren, entre altres, Borja de Riquer; Joan B. Culla; Paul Preston; Josep Fontana; Carme Molinero; Antoni Segura i Ricard Vinyes.

A banda, el projecte del Memorial es va presentar fa més d'un any a les principals entitats que treballen per la recuperació de la memòria històrica al nostre país perquè hi fessin les aportacions que consideressin pertinents.


Balanç de 2005-2006

Durant els anys 2005 i 2006, el Govern de la Generalitat, a través del Programa per a la Creació del Memorial Democràtic, ja ha promogut diversos actes de recuperació de la memòria històrica. Entre aquests, cal destacar els actes commemoratius celebrats a Ravensbrück i Mauthausen amb motiu del 60è aniversari de l'alliberament dels camps de concentració i d'extermini nazis; l'homenatge als deportats i deportades als camps nazis; l'acte de reconeixement de les víctimes del franquisme per raó de la seva orientació sexual; subvencions per a projectes de recuperació de la memòria històrica; la signatura d'un conveni amb la universitat de Lleida per a l'elaboració d'un Pla pilot per localitzar i senyalitzar els llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista i la lluita antifranquista a les comarques de Lleida; l'homenatge a Elisabeth Eidenbenz i la inauguració de l'exposició "La maternitat d'Elna, bressol de l'exili 1939-1944" o l'acte de reconeixement als brigadistes internacionals.

A banda, s'està portant a terme una col·laboració activa amb persones, grups i associacions que des de la societat civil i el món municipal treballen per recuperar la memòria democràtica.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya