Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 9 de gener de 2007 > Reforma de l'Institut Català de la Salut
Dimarts, 9 de gener de 2007

La reforma de l'Institut Català de la Salut aposta per una modernització radical del seu funcionament


La nova llei aprovada pel Govern transforma l'ICS en empresa pública i adequa la seva organització a les necessitats de salut dels ciutadans.


El Govern ha aprovat l'Avantprojecte de llei de reforma de l'Institut Català de la Salut (ICS), amb la novetat principal que transforma l'ens en empresa pública. La reforma aposta per una modernització radical de l'ICS destinada a adequar-lo i ajustar-lo molt més a les necessitats de salut dels ciutadans. El nou ICS es convertirà en un proveïdor sanitari més eficaç, coordinat, i àgil, i amb un major protagonisme dels professionals. El fil conductor de la nova llei és la simplicitat organitzativa, la descentralització territorial i la millora en l'autonomia de decisió dels seus centres. A més, la nova normativa millorarà les condicions laborals del personal.

Amb 8 hospitals, més de 450 unitats de serveis d'atenció primària i més de 39.000 professionals, l'ICS és el proveïdor públic de serveis sanitaris més gran de Catalunya. La seva modernització culmina un acte de normalització institucional i política que permetrà que deixi de ser exclusivament un ens gestor de la Seguretat Social per convertir-se en un instrument de referència de la política sanitària de la Generalitat de Catalunya.

La reforma preveu mesures per reduir la burocràcia i descentralitzar la presa de decisions a través d'un canvi en el funcionament i en el grau d'eficiència dels centres i dels serveis de l'ICS. La nova estructura permetrà millorar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, a més d'augmentar l'autonomia en la gestió i la responsabilitat per part de cada centre i servei, i la col·laboració amb els altres proveïdors de la xarxa pública. Un altre punt que cal destacar és l'aposta per una gestió econòmica més flexible.

La millora de les condicions dels professionals de l'ICS és un altre dels principals objectius de la nova llei, que aposta per la competència, la dignitat de les seves condicions de treball i la qualitat com a factor distintiu. La reforma preveu la convivència de tres tipus de personal (estatutari, funcionari i laboral) per respondre millor a les necessitats del servei.

Així doncs, aquest Avantprojecte de llei configura l'ICS amb una estructura i funcionament més àgils, més competent i adaptable als constants canvis sociodemogràfics i tecnològics, per tal de garantir una prestació d'uns serveis assistencials de qualitat, ajustats cada vegada més als requeriments específics de cada ciutadà.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya