Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 27 de desembre de 2006 > 4.010 places de catedràtic de secundària
Dimarts, 27 de desembre de 2006

El Govern treu a concurs 4.010 places de catedràtic de secundària en la primera convocatòria per a aquest cos des de 1991


S'aprova l'acord relatiu a les condicions laborals del professorat de secundària

El Consell de Govern ha aprovat l'acord relatiu a les condicions laborals del professorat de secundària acordades a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya, que inclou la convocatòria de 4.010 places de catedràtic d'ensenyament secundari fins el 2009.

L'acord, signat per la Federació d'Ensenyament de CCOO, FETE-UGT i USTEC-STEs.IAC el setembre passat, conté les condicions laborals i les mesures organitzatives per la posada en marxa del Pla de millora de l'educació secundària, regula la situació dels mestres i professors tècnics de formació professional destinats a la secundària i marca el calendari de convocatòries de concurs de mèrits per a accedir als cossos de catedràtics i l'oferta corresponent de places de catedràtics durant els anys 2007, 2008 i 2009. També inclou les actuacions per convocar els procediments d'adquisició de noves especialitats a partir del curs 2006-2007.

L'acord preveu la convocatòria de 4.010 places per accedir als cossos de catedràtics, que permetrà assolir el nombre màxim de catedràtics previst a la LOE, que és del 30% del total de funcionaris de cada cos d'origen. Cal destacar que la darrera convocatòria per a aquest cos va ser el 1991. Les convocatòries previstes es realitzaran durant els cursos 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010, de la següent forma:


Dotacions cossos de catedràtics 2007 2008 2009 TOTALS
Total de places a convocar 1.203 1.403 1.404 4.010
Ensenyament secundari 1.150 1.350 1.350 3.850
Escoles oficials d'idiomes 33 33 34 100
Arts plàstiques i disseny 20 20 20 600

L'acord pretén garantir l'estabilitat d'aquest col·lectiu, fomentar iniciatives que permetin la promoció al cos d'ensenyament secundari i equiparar l'accés dels docents a la resta del professorat en l'accés a responsabilitats de coordinació i direcció dels centres. També té en compte les condicions laborals del professorat de secundària per a fer possible l'aplicació del Pla de millora de l'educació secundària, que té com a objectiu incrementar la qualitat dels centres educatius públics de secundària mitjançant l'elaboració, concreció i desenvolupament d'un projecte de millora per part de cada centre, que comptarà amb l'acompanyament i seguiment del Departament d'Educació. El Departament garanteix una dotació de recursos en funció de les necessitats dels alumnes i del projecte, els resultats del qual seran avaluats en relació amb determinats indicadors, sobretot en el rendiment general de l'alumnat i l'increment del nombre de graduats a l'ESO. Les mesures previstes en el pla són les següents:

  • Increment de les hores de gestió per a l'equip directiu fins a 9 hores lectives i, en determinats casos, fins a 12 hores lectives.
  • Formació en gestió i organització per als equips directius.
  • Increment de la plantilla docent d'algunes matèries en 100 centres que participin en una experiència pilot d'atenció a la diversitat.
  • Cobrament d'un complement específic d'entre 105 i 160 euros per al professorat amb major assumpció de responsabilitats.
  • Increment del complement de tutoria de l'ESO fins a 73,77 euros per potenciar l'acció tutorial, així com més formació en aquest àmbit.
  • Aportació de recursos addicionals als centres, en funció de la grandària, complexitat i projecte de millora dels centres.
  • Assignació d'un tècnic informàtic a 50 IES amb més de 75 ordinadors i un projecte de millora relacionat amb les TIC.
  • Potenciació d'altres perfils professionals com els psicopedagogs o tècnics d'integració social.
  • Elaboració del pla de convivència escolar de l'institut com a punt de partida per garantir les condicions d'estudi i treball als centres.
  • Possibilitat de cursar el Batxillertat en tres cursos de manera excepcional per a l'alumnat que ho requereixi.

Millores pels professors de Formació Professional

A banda de la millora de la situació laboral dels mestres destinats a primer i segon d'ESO, l'acord aprovat avui pel Govern suposa un salt qualitatiu en les condicions dels professors tècnics de Formació Professional destinats a l'ensenyament secundari, perquè acorda impulsar les iniciatives normatives corresponents que permetin la promoció d'aquest col·lectiu al cos de professors d'ensenyament secundari.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya