Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 19 de desembre de 2006 > Consell de la Cultura i de les Arts
Dimarts, 19 de desembre de 2006

Consell de la Cultura i de les Arts


El futur Consell de la Cultura i les Arts col·laborarà en la definició de la política cultural del Govern i donarà pas a un model de gestió cultural amb més participació per part dels creadors

El Govern ha aprovat l'Avantprojecte de llei del Consell de la Cultura i les Arts de Catalunya, l'organisme que col·laborarà en la definició de la política cultural de l'Executiu i donarà pas a un model de gestió cultural amb més participació per part dels creadors. Aquest nou ens, representatiu del gran pacte cultural, és una fita històrica fruit d'un llarg procés de debat i consens amb el sector cultural català.

El Consell de la Cultura i de les Arts decidirà la destinació dels fons que el Govern reserva a la promoció i foment de la creació artística i cultural, participarà en la definició de les línies estratègiques i els objectius nacionals culturals i concedirà els Premis Nacionals de Cultura de la Generalitat.

A més, el Consell treballarà per afavorir el diàleg amb els sectors culturals i establirà vincles amb els òrgans assessors i de participació sectorial del Departament de Cultura. També elaborarà l'informe anual sobre l'estat de la cultura catalana, informarà el Govern sobre l'ensenyament de les professions vinculades a la cultura i, preceptivament, sobre els avantprojectes de llei que incideixin en política cultural o artística i sobre el nomenament dels responsables dels equipaments culturals que correspongui al Govern.


El Parlament nomenarà els membres directius del Consell

Els catorze membres que integraran el Plenari del Consell de la Cultura i de les Arts seran proposats pel president de la Generalitat i nomenats pel Parlament de Catalunya. El Plenari, l'òrgan superior del Consell amb les màximes facultats de direcció de les seves activitats, estarà format per persones amb experiència i reconegut prestigi en l'àmbit cultural, que els representants dels sectors culturals hauran tingut la possibilitat de proposar.

El president o presidenta del Consell, que també ho serà del Plenari, serà nomenat pel president de la Generalitat. El Consell també tindrà una Vicepresidència, escollida pel Plenari d'entre els seus membres, una Direcció del Consell, nomenada pel Govern, i una Comissió d'Ajuts, l'òrgan col·legiat encarregat de decidir la concessió dels ajuts del Consell.

El nou organisme s'adscriu al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació amb el qual establirà relació a través del contracte programa, que inclourà els objectius anuals, la previsió de resultats i els instruments de seguiment de la seva activitat. El Consell es dotarà anualment d'un Fons de promoció i foment a la creació artística i cultural, atribuït pel Govern a través del pressupost del propi Departament.Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya