Generalitat de Catalunya

Acords de Govern

Inici > Acords de Govern> 5 de desembre de 2006 > Organització administrativa
Dimarts, 5 de desembre de 2006

El Govern aprova la nova organització administrativa de quatre departaments

Es nomenen els responsables de diverses secretaries d'àrea i direccions generals de diferents departaments

El Consell de Govern ha aprovat avui la nova organització administrativa de quatre departaments de la Generalitat: de la Presidència; de la Vicepresidència; d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i de Governació i Administracions Públiques. Els decrets d'avui complementen el Decret de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat el 30 de novembre passat. Tots quatre departaments s'ajusten així a les competències que tenen assignades en el nou organigrama del Govern, per tal de donar un millor servei al ciutadà.

El Departament de la Presidència donarà suport directe i assistència al President de la Generalitat en el desenvolupament de les seves funcions. A través de les seves unitats, exercirà les funcions de secretaria del Govern, l'assessorament, la representació i la defensa jurídica del Govern i del conjunt de l'Administració de la Generalitat, la difusió de l'activitat del President i del Govern de la Generalitat, la coordinació de la política comunicativa del Govern, la coordinació i direcció dels sistemes d'informació de base i gestió corporativa de la Generalitat, la coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes, les polítiques i actuacions davant les institucions de la Unió Europea, entre d'altres. A més quden adscrits al Departament de la Presidència la Delegació de la Generalitat a Madrid, el Centre Cultural Blanquerna i la Delegació de la Generalitat davant les institucions europees.

El Departament de la Vicepresidència s'encarregarà de l'acció exterior de la Generalitat, a través de la Secretaria d'Afers Exteriors. També assumeix la política lingüística, esportiva i els afers religiosos, a més de l'impuls de la Bioregió. Segons el nou Decret, el vicepresident substituirà el President en cas d'absència o impediment. A més, coordinarà les diferents delegacions territorials del Govern (Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona Terres de l'Ebre, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran). Queden adscrits a aquest departament, entre d'altres, el Patronat Català pro Europa, l'Oficina del Govern de la Generalitat a París, la Casa de Perpinyà, el Consell Assessor per al desenvolupament sostenible i l'Institut Ramon Llull.

Al seu torn, el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació exercirà les competències de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana, pública i civil, el trànsit, les emergències (es crea la Direcció General de Protecció Civil) i el joc i espectacles. També coordinarà les relacions amb el Parlament de Catalunya, i impulsarà les relacions institucionals i el desenvolupament estatutari, la promoció de la participació social i la recuperació de la memòria històrica. L'Institut d'Estudis Autonòmics resta adscrit al departament, així com l'Escola de Policia de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes. Com a novetat, destaca la creació del Programa per a l'organització territorial de Catalunya, sota la dependència immediata de la persona titular del departament.

Per últim, el Departament de Governació i Administracions Públiques assumeix entre d'altres l'assistència i cooperació amb el món local de Catalunya, la funció pública, l'organització administrativa de la Generalitat, els processos electorals, la societat de la informació i les telecomunicacions i l'administració electrònica. Resten adscrits a aquest departament l'Institut Europeu de la Mediterrània i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

En aquesta línia de reorganització de l'Administració de la Generalitat, el Govern ha aprovat aquests nous nomenaments:


Departament de la Presidència:
 • Toni Bolaño Gancedo, director de l'Oficina de Comunicació de la Presidència
Departament de la Vicepresidència:
 • Montserrat Coll i Calaf, directora general d'Afers Religiosos
 • Josep Mª Jové i Lladó, director de Polítiques Sectorials
 • Jordi Foz i Dalmau, director de Serveis del Departament de la Vicepresidència
 • Ignasi Doñate i Sanglas, director general de Projecció Exterior de l'Esport
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
 • Josep Vendrell i Gardeñes, secretari de Relacions Institucionals i Participació
 • Joan Delort i Menal, secretari de Seguretat Pública
 • Lluís Torrens i Mèlich, director de Serveis del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació
 • Josep Pérez Moya, director del Servei Català de Trànsit
 • Mercè Claramunt Bielsa, directora general del Joc i d'Espectacles
 • Olga Lanau i Rami, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
 • Rafel Olmos i Salaver, director general de Policia
 • Josep Ramon Mora Villamate, director general de Protecció Civil
 • Maria Jesús Bono i Lahoz, directora general de la Memòria Democràtica
Departament de Governació i Administracions Públiques
 • Carles Bassaganya i Serra, director general d'Administració Local
 • Ramon Martínez i Deu, director de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques
 • Francesc Simó i de la Asunción, secretari d'Acció Ciutadana
 • Josep Ramon Ferrer i Escoda, director general d'Infraestructures de Telecomunicacions
 • Josué Sallent i Ribes, director general de la Societat de la Informació
 • Maria Teresa Aragonès i Perales, secretària de Funció Pública i Modernització a la nova estructura del Departament de Governació i Administracions Públiques
 • Narcís Mir i Soler, director general de Modernització de l'Administració a la nova estructura del Departament de Governació i Administracions Públiques
Departament de Salut
 • Carles Arias i Casal, director de Serveis de la Secretaria General del Departament de Salut
Departament de Treball
 • Salvador Pedro Àlvarez Vega, director general de Relacions Laborals
Departament d'Innovació, Universitats i Empresa
 • Maria Segarra Mateu, directora general de Comerç
 • Joan Carles Vilalta Serrano, director general de Turisme
 • Blanca Palmada Félez, secretaria d'Universitats i Recerca
 • Francesc Xavier Hernández Cardona, director general de Recerca
 • Mª Àngels Cabasés Piqué, secretaria general del Consell Interuniversitari de Catalunya
Departament d'Acció Social i Ciutadania
 • Matilde Sala i Manuel, directora de Serveis de la Secretaria General del Departament d'Acció Social i Ciutadania
Departament de Medi Ambient i Habitatge
 • Frederic Ximeno i Roca, director general de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
 • Joan Pallisé i Clofent, director general del Medi Natural
 • Elisenda Rius i Bergua, directora de Serveis del Departament de Medi Ambient i Habitatge


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya