Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 25 d'abril de 2006

habitatge El Govern ha aprovat el Projecte de llei del dret a l'habitatge. Es tracta de la primera llei que tracta íntegrament la problemàtica de l'habitatge i ha arribat al Govern amb el consens dels sectors implicats després de vuit mesos de treball conjunt. La nova Llei permet afrontar, de manera global i per primera vegada, tots aquells aspectes que garanteixin l'accés a l'habitatge, com ara la construcció, promoció, gestió, habitabilitat, conservació i rehabilitació, i les garanties als consumidors.

Opinio El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) es configura com un organisme autònom administratiu. El CEO neix amb la voluntat d'oferir un servei d'informació rigorosa i de qualitat a totes les institucions i ciutadans sobre l'evolució de l'opinió pública catalana. Segons el Projecte de llei, el CEO es desvincula de l'Institut d'Estadística de Catalunya i s'adscriu directament, com a organisme autònom, al Departament d'Economia i Finances.

justicia El Govern català ha donat llum verda al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, el qual refon, sistematitza i harmonitza la legislació catalana en matèria d'associacions i de fundacions i, alhora, actualitza determinats aspectes per tal d'establir l'estatut bàsic de la personalitat jurídica en Dret Civil Català, a través d'una tècnica oberta i flexible que facilitarà la permanent actualització.

serveis socials El Consorci de Serveis Socials de Catalunya desenvoluparà, en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, els serveis, establiments, programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social. Destaca la capacitat de proposar la planificació general de serveis socials que tindrà el Consorci, així com la programació i la gestió de l'atenció especialitzada a dones i d'infància en risc, persones amb discapacitat i drogodependents.
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya