Generalitat de Catalunya

Acords de Govern
Dimarts, 14 de març de 2006

Comissió de Govern de Política Social

El Govern assoleix un acord per al Pacte Nacional per a l'Educació


El Govern de la Generalitat ha estat informat avui del Pacte Nacional per a l'Educació després que ahir el Departament d'Educació i les principals organitzacions implicades manifestessin la seva voluntat de subscriure el pacte educatiu, que ha de ser la base per a l'elaboració de la futura llei catalana d'educació. Després de mesos de negociacions, l'anunci de l'acord es va fer efectiu ahir en finalitzar una trobada amb la consellera d'Educació i els representants de 20 entitats de la comunitat educativa. La signatura oficial del Pacte Nacional per a l'Educació es durà a terme el proper dilluns en un acte amb el president de la Generalitat.

L'aplicació de les mesures que inclou aquest Pacte suposarà una inversió de gairebé 1.200 milions d'euros fins el curs 2008-2009.

Està previst que les organitzacions que s'adhereixin al Pacte siguin: Agrupació Escolar Catalana (AEC), Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya, Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya (FAPAC), Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyaments Secundaris (FAPAES), Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures (FAPEL), Federació Catalana d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Educació Especial-Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental (FECAPAEE-APPS), Federació Catalana de Centres d'Ensenyament, Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres de Catalunya, Federació d'Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC), Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (MRP), Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Federació de Treballadors d'Ensenyament de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FETE-UGT), Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya (APSEC) i Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT). Tot i això, el Govern deixarà la porta oberta a què altres organitzacions s'hi puguin acollir en el moment que considerin oportú.

La consellera d'Educació qualifica l'acord assolit d'històric, ja que per primera vegada «tot el conjunt del món educatiu de Catalunya s'asseu en una mateixa taula. A més, es tracta d'un acord amb les famílies, amb els centres educatius públics i concertats, amb mestres i professors de l'escola catalana, amb els estudiants i amb els ajuntaments».

Així mateix, la importància de l'assoliment del pacte educatiu rau en el fet que les mesures que preveu persegueixen la millora de la qualitat educativa. En aquest sentit, el pacte educatiu suposa més estabilitat del sistema educatiu, més qualitat de l'educació, més innovació pedagògica i organitzativa i igualtat d'oportunitats per a tothom.

Principals mesures recollides al Pacte (per àmbits de treball):


Famílies i educació
 • Ajudes per al funcionament de les AMPA i programes de formació. Import destinat: 2.181.541,80 euros.
 • Ajuts al funcionament d'associacions d'estudiants i projectes participatius. Import destinat: 123.032,77 euros.
 • Ajuts per a acolliments matinals. Import destinat: 5.683.627,60 euros.
 • Obertura dels centres el primer dia de setembre i a finals de juny. Import destinat: 16.372.204,91 euros
 • Programa cooperatiu de llibres de text. Import destinat: 40.671.375,77 euros
 • Beques de menjador. Import destinat: 100.391.892,85 euros
El servei públic educatiu
 • Aplicació de 5 hores setmanals complementàries a l'educació primària en centres públics. En l'educació primària, la prestació del servei públic educatiu es referirà a les 30 hores setmanals en tots els centres que el prestin, de les quals 25 hores s'utilitzaran per al desenvolupament del currículum i les altres 5 per a activitats de reforç i aprofundiment. Aquesta iniciativa es desgrana amb dues actuacions:
  • Increment de la plantilla. Import destinat: 248.310.077,14 euros.
  • Ajuts per a alumnes d'educació infantil que tenen germans a primària. Import destinat: 1.503.143,54 euros.
 • Contracte programa i ajuts a centres concertats que escolaritzin alumnat amb necessitats educatives específiques. S'establiran ajuts de caràcter general i contractes programa. Import destinat: 91.422.162,72 euros.
 • Estudi econòmic dels mòduls del concert. Import destinat: 45.000,00 euros.
 • Actualització per compensació del diferencial de l'IPC. Import destinat: 2.500.000,00 euros.
Coresponsabilitat de l'Ajuntament amb l'educació
 • Actualització per compensació del diferencial de l'IPC. Import destinat: 2.500.000,00 euros.
 • Impuls i ampliació de les Oficines Municipals d'Escolarització (OME) i taules de planificació. Import destinat: 4.177.683,19 euros.
 • Foment de programes de transició escola-treball. Import destinat: 15.046.690,83 euros.
 • Impuls dels Plans Educatius d'Entorn. Import destinat: 36.005.908,21 euros.
 • Convenis per a l'obertura dels centres a l'inici de setembre i finals de juny. Import destinat: 11.367.255,19 euros.
 • Convenis per a activitats extraescolars. Import destinat: 5.004.949,71 euros.
Professorat i altres professionals de l'educació
 • Pla Marc de Formació Permanent 2005-2010. Import destinat: 37.554.699,86 euros.
 • Salut laboral. Import destinat: 51.353.661,36 euros.
 • Continuació del procés d'homologació de les condicions laborals i d'analogia retributiva del professorat dels centres concertats. Import destinat: 65.803.427,23 euros.
 • Promoció laboral del personal docent públic. Import destinat: 250.858.815 euros.
 • Altres professionals de l'educació. Import destinat: 61.885.257 euros.
Autonomia de centre
 • Millora de les dotacions per a funcionament ordinari. Import destinat: 18.000.000,00 euros.
 • Desplegament de l'autonomia de centres. Import destinat: 80.120.419,00 euros
 • Programes d'innovació educativa. Import destinat: 6.313.141,14 euros
 • La Inspecció d'educació. Import destinat: 6.722.275,58 euros.
 • Constitució de serveis educatius integrats. Import destinat: 598.092,08 euros.
 • Millores de les plantilles de professionals dels serveis educatius. Import destinat: 37.443.684,98 euros.


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya